Streektaal krijgt flinke knauw: nieuwsblad de ‘Bildtse Post’ houdt na 86 jaar op te bestaan

Nieuwsblad de Bildtse Post houdt na 86 jaar op te bestaan. Directeur Dirk Jan de Jong gaat met pensioen en het is niet gelukt de krant elders onder te brengen.

Recente uitgaven van Bildtse Post.

Recente uitgaven van Bildtse Post. Foto: FD

,,Je wete dat je ’t ’s rustiger an doen motte, dus wij hewwe de ôflopene jaren ferskaidne pogings ondernommen om de toekomst fan de krant failig te stellen”, zegt De Jong. „Dat is niet slaagd. En dat spyt ôns, de krant is ’n femilybedriif der’t ik myn siel en salighyd inlaid hew. Maar wij kinne met ’n goed gemoed in de spigel kike, in de wetenskap dat wij d’r alles an deen hewwe.”

De Bildtse Post heeft 1350 betalende abonnees die wekelijks de dikke editie van de krant krijgen. Een dunnere editie wordt gratis verspreid in de voormalige gemeente het Bildt.

Oorlog

De krant verscheen voor het eerst in 1935, maar in de oorlog kon ze niet gedrukt worden, omdat men weigerde Duitse propaganda te plaatsen. Na de oorlog groeide de Bildtse Post uit tot een abonnementskrant.

„In de jaren 1970 en ’80 kwam d’r ’n nij Bildts-bewustwezen”, zegt hoofdredacteur Gerard de Jong. ,,Sont die tiid sâgen wij feul meer bijdrages in de krant fan lezers, en dat het him deurtrokken tot nou. Dat faste momint met de Bildtse Post sil mist worre, soa reägere mînsen nou al.”

Myn talinten lêge niet bij ’t laiding geven an ’n bedriif. Ik bin ’n sjoernalist, gyn saaklik direkteur

In 2015 werd de krant onderscheiden met de Bildtse-Kultuurpriis. De Bildtse Post is nog een van de weinige en een van de kleinste onafhankelijke lokale nieuwsbladen in Nederland. De coronacrisis deed de advertentie-inkomsten dalen, reden waarom het verspreidingsgebied vorig jaar flink werd teruggebracht. Tegelijk nam het aantal abonnees in deze periode juist toe. „An de betrokkenhyd fan de Bilkerts lait ’t niet”, zegt directeur Dirk Jan de Jong.

Gerard de Jong wilde zelf geen directeur worden. ,,Myn talinten lêge niet bij ’t laiding geven an ’n bedriif. Ik bin ’n sjoernalist, gyn saaklik direkteur. En wij kinne hait ok niet frage om deur en deur en deur te gaan.” Naast De Jong en zijn vader werken nog drie mensen aan de Bildtse Post. Die krijgen allen ontslag.

Aderlating

De Jong vindt het verdwijnen van de krant „’n aderlating foor de Bildtse taal en kultuur. Wij binne ‘n medium wer’t ‘t elke week in te sien is en inweuners de taal ok bij geboorte en storven brúkke. Op dut klaine plakky grônd is de Bildtse Post dos wat de lym, ’t bynmiddel in de gemeenskap. At dat weg is, is ’t weg. De Bildtse taal en kultuur hewwe foor ôns altyd op ’t eerste plak staan. Ik sien op dut stoit gyn inkele pertij die’t die funksy overnimme kin. Ik hoop foor ’t Bildts fan harte dat een in dat gat dúkt.”

Op dut klaine plakky grônd is de Bildtse Post dos wat de lym, ’t bynmiddel in de gemeenskap. At dat weg is, is ’t weg

Wethouder Jan Dijkstra van Waadhoeke vindt het ,,o sa spitich” dat de Bildtse Post stopt, ,,ek om’t de krante belangryk is foar it mienskipsgefoel”.

Hij hoopt dat er andere kanalen komen waar het Bildts een prominente plek krijgt. Dijkstra is van plan om eens met de redactie en Stichting Bildts Aigene te spreken over ideeën daaromtrent, ,,mar wy ha dêr as gemeente fansels gjin sizzenskip oer.”

Op woensdag 30 juni verschijnt de laatste Bildtse Post.