Stress en slapeloze nachten sinds komst F-35 naar vliegbasis. Fryslân ervaart meer overlast, ook ver buiten Leeuwarden

Inwoners van Fryslân hebben sinds de komst van de F-35 in oktober 2019 naar Vliegbasis Leeuwarden meer last van straaljagerlawaai. Het dreunende geluid van het nieuwe gevechtstoestel veroorzaakt stress en slapeloosheid. En dat niet alleen in de directe omgeving, maar ook in plaatsen die verder van de vliegbasis af liggen, meldt Omrop Fryslân, dat onderzoeksbureau Kien onderzoek liet doen.

De F-35 kwam in oktober 2019 aan op Vliegbasis Leeuwarden.

De F-35 kwam in oktober 2019 aan op Vliegbasis Leeuwarden. Foto: ANP

De ruim tweeduizend deelnemers aan de enquête kregen onder meer de vraag in hoeverre ze geluidsoverlast ervaren van de F-35. En ook hoe het was toen alleen de F-16 nog op de vliegbasis stond. Van de mensen uit dorpen die dicht tegen de basis aan liggen, zoals Lekkum, geeft 14 procent aan dat ze altijd al heel veel overlast ervoeren. Sinds het afgelopen jaar, met de F-35 erbij, is dat percentage opgelopen naar 57,3 procent. Voor heel Fryslân geldt dat 10,5 heel erg overlast had van de F-16, tegen 35,2 procent van de F-35.

Nieuws

menu