Strijd tegen verzilting begint met goede metingen uit de lucht

De provincie Fryslân laat het zoutgehalte in de bodem vaststellen door middel van metingen vanuit een helikopter. De informatie moet munitie geven voor het toekomstige beleid om verzilting te bestrijden.

Een akker bij Hallum.

Een akker bij Hallum. Foto: Marchje Andringa

Door zeespiegelstijging, kwelwerking, bodemdaling en diepontwatering wordt het zoete grondwater in met name Noord-Fryslân steeds zilter. Dit heeft gevolgen voor natuur en akkerbouw. Om goed beleid te kunnen uitwerken om verzilting te bestrijden moet beter in kaart gebracht worden wat de huidige situatie is, meldt de provincie Fryslân.

Nieuws

menu