Huisartsen vragen de hele week aandacht voor werkdruk en patiëntzorg. Vrijdag gaan ze naar het Malieveld

Eigenlijk staan ze in de bres voor hun patiënten, de huisartsen die deze week actie voeren voor betere werkomstandigheden. Wie een eigen, vaste huisarts heeft die voldoende tijd heeft om te luisteren en te helpen, leeft gezonder en langer en doet ook minder vaak een beroep op de zorg.

Huisarts Karin Groeneveld, voorzitter van de Friese Huisartsenvereniging.

Huisarts Karin Groeneveld, voorzitter van de Friese Huisartsenvereniging. Foto: Marco Keyzer

Daar wringt hem nu juist de schoen, meent de Landelijke Huisartsenvereniging. De huisartsen willen meer tijd aan de patiënten kunnen besteden. Voor een consult staat nu tien minuten. ,,De zorg is dermate complex geworden dat dat systeem achterhaald is”, zegt Karin Groeneveld, voorzitter van de Friese Huisartsenvereniging. Zij deed met haar praktijk mee met een proef onder 150 praktijken in heel Nederland, waarbij gewerkt werd met vijftien minuten per consult. ,,Dat levert 12 tot 40 procent minder doorverwijzingen op.”

Wachtlijsten

Nieuws

menu