Waddenvereniging en Natuurmonumenten fel tegen stroomkabel van Schiermonnikoog naar Eemshaven

De Waddenvereniging en Natuurmonumenten zijn fel tegenstander van de geplande stroomkabel van het nieuwe windpark bij Schiermonnikoog naar Eemshaven. ,,Deze beoogde aanlanding is de zoveelste aanslag op de natuurvoorwaarden van het Waddengebied’’, schrijven ze.

De Waddenzee bij Schiermonnikoog.

De Waddenzee bij Schiermonnikoog. Foto: Siese Veenstra

De provincie Fryslân, de provincie Groningen, de Waddenvereniging en Natuurmonumenten, belangenvereniging LTO Noord en Tennet gaan donderdag in gesprek met de commissie van Economische Zaken en Klimaat over de stroomkabel van het nieuwe windpark bij Schiermonnikoog naar Eemshaven.

Tennet wil de stroomkabel via Eemshaven-West laten lopen. Bij de andere optie, de al bestaande route Eemshaven-Oost, ziet Tennet technische risico’s en de kans op te weinig beschikbare ruimte, zo blijkt uit de zogeheten position paper die het bedrijf donderdag inbrengt.

Tennet schrijft in het stuk dat het noodzakelijk is dat de aanleg van de kabel ‘de minst mogelijke effecten heeft op de natuur’. De route Eemshaven-West zou onder Schiermonnikoog doorlopen, dwars door het natuurgebied.

Geen overhaaste besluiten

Gedeputeerde Sietske Poepjes van de provincie Fryslân onderstreept donderdag het belang van windenergie en het halen van het Klimaatakkoord, maar roept wel op ,,nog geen definitieve, overhaaste besluiten te nemen’’ over het aanleggen van de kabel.

,,De natuur en ecologie van het Unesco Werelderfgoed Waddenzee is fragiel en het bewaren en bewaken van de balans in het ecosysteem is essentieel’’, schrijft Fryslân. ,,Een balans die, kijkend naar de gas- en zoutwinning onder de Waddenzee, momenteel al stevig onder druk staat.’’

De provincie staat nog steeds achter het regioadvies van 2020, dat akkoord gaat met de West-route, mits er aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Maar omdat er nog een onderzoek loopt in het kader van de Verkenning Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ) wil Fryslân de Oost-route toch niet nu al uitsluiten.

Behoefte aan windenergie

Ook de provincie Groningen – vertegenwoordigd door gedeputeerde Nienke Homan – geeft aan kansen voor andere routes wel te willen onderzoeken, maar is daarvoor niet bereid om nog langer te wachten. Groningen wil dat de West-route snel verder wordt uitgewerkt, omdat er behoefte aan windenergie is. ,,Help ons dat we snel een helder perspectief krijgen’’, staat in de Groninger position paper.

De Waddenvereniging en Natuurmonumenten zijn fel tegenstander van de geplande stroomkabel. ,,Deze beoogde aanlanding is de zoveelste aanslag op de natuurvoorwaarden van het Waddengebied’’, schrijven ze . Hun standpunten zullen verdedigd worden door Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging. Ook zij roepen op om te wachten en alternatieven beter te onderzoeken.

Daar zal LTO Noord zich donderdag bij aan sluiten: ,,Er zijn alternatieve tracés (dan het Westelijke tracé) met veel minder schade voor zowel landbouw als natuur en met draagvlak in de regio.’”