Studenten, blijf altijd naar anderen luisteren

Campus Fryslân opende gisteren met een processie en een bijeenkomst het academische jaar. De toon was bescheiden, soms haast nederig. ,,Onze studenten mogen niet denken dat ze de norm zijn.”

Een kleine stoet hoogleraren trok in de stromende regen door de binnenstad.

Een kleine stoet hoogleraren trok in de stromende regen door de binnenstad. Foto: Marchje Andringa

Het was gisteren een onwennig beeld voor het winkelende publiek op de Wirdumerdijk. Voor de derde keer in het bestaan van Campus Fryslân, de Friese faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen, trok de academische processie door de binnenstad van Leeuwarden. Dit keer met een kleiner aantal deelnemers vanwege corona. In de stromende regen, dus onder paraplu’s, trok de korte stoet van professoren van het universiteitsgebouw het Beursgebouw naar de Grote of Jacobijnerkerk, om daar het academische jaar 2020-’21 te openen.

Dat gebeurde natuurlijk niet zonder stil te staan bij de actualiteit van corona, waarbij ook Campus Fryslân de afgelopen maanden in sneltreinvaart moest omschakelen naar afstandsonderwijs. Toch kon decaan Andrej Zwitter met trots melden dat inmiddels 70 procent van de colleges weer fysiek in het Beursgebouw plaatsvindt. Wel zei hij ,,dat het omschakelen veel energie kostte, maar dat het de faculteit en professoren ook veel nieuwe inzichten bracht in hoe buigzaam het academisch onderwijs blijkbaar kan zijn”.

Zoek mensen op die anders denken dan jij en ga met hen in gesprek

Zwitter meldde verder dat twee studies die hij vorig jaar bij de opening van het academische jaar ook al aankondigde, nog altijd op accreditatie wachten. Het gaat om de masteropleiding Voice Technology en het bachelorprogramma Data & Society, de laatste is in samenwerking met hogeschool NHL Stenden. Zwitter wil de samenwerking met NHL Stenden op meer terreinen intensiveren, zei hij, bijvoorbeeld bij de toeristische opleidingen. Verder kondigde hij een bezoek aan van Ban Ki-moon, voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, aan Campus Fryslân in januari 2021. Moon is voorzitter van het Global Center on Adaptation dat onderzoek doet naar klimaatverandering en de effecten daarvan. Dat heeft veel raakvlakken met de opleidingen en onderzoeken van Campus Fryslân.

Nog een noviteit: het komende jaar studeert naar verwachting een eerste lichting studenten af aan Campus Fryslân. De Campus begon in 2016 als elfde faculteit van de RUG, maar kampt vanaf het begin met tegenvallende studentenaantallen. Op 1 oktober weet de RUG hoeveel studenten er op Campus Fryslân ingeschreven staan, daarover werden gisteren geen uitspraken gedaan. Het aantal van duizend, wat het plan ooit was voor de langere termijn, is in elk geval bijgesteld naar 750 tot 800. Het afgelopen studiejaar stonden er 197 studenten ingeschreven op Campus Fryslân.

Interne sprekers

Het bleef gisteren bij de opening van het academische jaar een feestje van de RUG, met alleen interne sprekers. Hoofdspreker was professor Caspar van den Berg, hoogleraar bestuurskunde op de Campus voor de leerstoel Global and Local Governance . Hij nam de luisteraars – een klein deel in de zaal, maar de meesten via een livestream – mee naar Dokkum, begin zestiende eeuw waar Gemma Frisius, ook wel Jemme Reinerszoon Frisius, in 1508 werd geboren. ,,Hij kwam uit een eenvoudig milieu, werd wees op zijn achtste en hij was kreupel. Niet bepaald de ingrediënten voor een rijke academische carrière, maar die kreeg hij door veel inzet en moed, toch. In zijn loopbaan, eerst als arts, werd hij geprezen om zijn sociale talenten waarbij hij geen onderscheid maakte tussen rijk en arm. Later bereikte hij veel als onderzoeker en vond onder andere de ‘camera obscura’, oftewel de donkere kamer uit.”

Frisius is wat Van den Berg betreft het voorbeeld dat achtergrond er niet toe zou moeten doen. En toch doet dat het nog wel op de universiteit, merkt hij. ,,Idealiter is de universiteit voor iedereen even toegankelijk, maar slechts 7 procent van de mensen in de wereld heeft de kans om een universitaire studie te volgen. En slechts drie op de honderdduizend kan dat doen op een universiteit die behoort tot de globale top honderd.” Volgens Van den Berg hebben de studenten op Campus Fryslân ,,ontzettend veel geluk”. Hij waarschuwde diezelfde studenten om te denken dat zij de norm zijn.

Privilege benutten

,,Als je het privilege hebt op toegang tot kennis, doe er dan ook iets goeds mee. Zoek mensen op die anders denken dan jij en ga met hen in gesprek. Vraag jezelf altijd af of je voldoende inspanning hebt geleverd om echt naar een ander te luisteren.” Volgens Van den Berg kun je wel vooroplopen, maar heb je nooit veel invloed op de wereld om je heen als je geen brede sociale en maatschappelijke basis hebt.

Nieuws

menu