Nieuw studiejaar van start zonder afstandsregel: het hoger onderwijs is blij dat de studenten weer kunnen komen

,,We zijn heel erg blij dat er weer gewoon onderwijs kan worden gegeven”, reageert Jelma Dekker, woordvoerder van ROC Friese Poort in Leeuwarden, op het nieuws dat vanaf het nieuwe studiejaar in het mbo en hoger onderwijs de regel van anderhalve meter afstand kan worden losgelaten.

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tijdens een persconferentie over versoepeling van de coronamaatregelen.

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tijdens een persconferentie over versoepeling van de coronamaatregelen. Foto: ANP

Demissionair premier Mark Rutte kondigde dit vrijdagavond aan op een persconferentie over de coronamaatregelen. Het loslaten van de anderhalvemeterregel geldt concreet per 30 augustus. Dat is eerder dan het Outbreak Management Team adviseerde, aldus Rutte, maar de nood onder studenten die al anderhalf jaar geen fysiek onderwijs hebben ontvangen, woog volgens hem zwaarder.

,,Het belang van fysiek onderwijs is absoluut groot”, benadrukt Dekker. ,,Studenten missen vooral het contact met medestudenten. Dat merkten we ook toen de scholen weer wat open konden. Ze bleven na de lessen lang hangen op het plein om elkaar te ontmoeten.”

Hoorcolleges

Rutte voegde eraan toe dat in het onderwijs wel andere regels blijven gelden die het aantal besmettingen moeten beperken. Zo mogen er maximaal 75 mensen bij elkaar in één ruimte zijn. Dat betekent dat grootschalige hoorcolleges niet mogelijk zijn. Ook moeten mensen een mondkapje dragen op de gangen. Verder moet er goed worden geventileerd.

Met de beperking van maximaal 75 personen hoeft De Friese Poort (mbo) geen rekening te houden. Dekker: ,,Dat speelt meer op het hbo. Wij hebben niet eens zulke grote zalen.”

De school let al sinds vorig jaar meer op ventilatie. ,,De conciërges controleren de luchtkwaliteit steekproefsgewijs. Is die niet goed, dan wordt de klas in een ander lokaal geroosterd en wordt er geventileerd.”

Randvoorwaarden

Bij NHL Stenden waren ze er al vanuit gegaan dat de anderhalve meter in het onderwijs losgelaten gaat worden, vertelt woordvoerder Mirjam Delea. ,,Daar hebben we de roosters op ingericht. We gaan ervanuit dat al het onderwijs weer volledig fysiek kan, met uitzondering van een deel van de lessen die digitaal blijven omdat dat vorig jaar goed beviel.”

Maandag buigt de school zich over de randvoorwaarden en bespreekt dan de consequenties van de groepsgrootte, eenrichtingsverkeer en mondkapjes.

Dat het hoger onderwijs weer ruim open gaat, is volgens haar heel hard nodig. ,,Studenten kampen met psychische klachten. Tijdens een webinar die we hielden tijdens de lockdown, kregen we van studenten de reactie dat ze eenzaam en angstig waren en geen afleiding konden vinden.”

Te snel

GGD GHOR Nederland, de overkoepelende organisatie van alle regionale gezondheidsdiensten, is minder blij met de stap van het kabinet. Volgens de koepel gaan universiteiten, hogescholen en mbo’s te snel weer open. Dat kan leiden tot een toename in het aantal besmettingen.

De GGD’en hadden liever gezien dat de instellingen pas op 19 september zouden opengaan. ,,Pas op dat moment heeft iedereen de gelegenheid gehad om volledig gevaccineerd te zijn, inclusief de periode van twee weken immuniteitsopbouw”, aldus GGD GHOR Nederland.

Vakantiegangers

Ongeveer 1,8 miljoen mensen in Nederland zijn nog niet gevaccineerd. ,,Daarbij komen de terugkerende vakantiegangers eind augustus, die ook besmettingen met zich mee kunnen brengen. Het risico van uitbraken binnen het onderwijs is reëel, en deze uitbraken kunnen vervolgens ook weer leiden tot het risico op besmettingen buiten het onderwijs”, voegt de GGD-koepel toe.

Verder zijn de GGD’en bang dat het loslaten van de anderhalvemeterregel in het hoger onderwijs ertoe kan leiden dat mensen ook in de rest van de samenleving geen afstand meer houden. ,,We hebben de ervaring van de te snelle versoepeling eind juni daarbij nog scherp op het netvlies”, zegt GGD GHOR-voorzitter André Rouvoet.