Dit artikel is vandaag gratis

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie wil stuurgroep instellen om onderzoek te doen naar geluidshinder door de F-35

Een F35-toestel tijdens een trainingsvlucht in de Verenigde Staten. Foto: Shutterstock

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie wil een stuurgroep instellen vanwege de geluidshinder door F-35’s. Dat meldt zij in antwoord op Kamervragen door Tweede Kamerlid Lammert van Raan (PvdD).

De stuurgroep komt er in het verlengde van een motie uit 2013 van het voormalige PvdA-Kamerlid Angelien Eijsink. In die motie stond dat er onderzoek zou moeten plaatsvinden om te bepalen of ‘de vereiste geluidsdemping wel gehaald wordt bij de hogere geluidsniveaus’.

De uitvoering hiervan werd jaren op de lange baan geschoven, in afwachting van de komst van de F-35. Sinds oktober 2019 zijn de straaljagers vanaf Leeuwarden actief. In de tussentijd hebben veel omwonenden van de vliegbasis al klachten ingediend vanwege de toegenomen geluidsoverlast binnenshuis.

Extra maatregelen?

De stuurgroep moet volgens staatssecretaris Visser gaan bepalen welk onderzoek nodig is, om vervolgens te bepalen of er extra geluidsmaatregelen nodig zijn. De uitkomsten van dat onderzoek komen naar verwachting in de tweede helft van dit jaar.

De conclusies van Ton Tukkers van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) legt de staatssecretaris naast zich neer. Tukkers schreef dat het laagfrequente geluid van de F-35 door het geluidsisolerend glas dringt van woningen rond de militaire vliegbasis.

Dat baseert hij op gegevens van het geluidsmeetnet rond de vliegbasis. Volgens de staatssecretaris zijn verschillende metingen waar Tukkers naar verwijst niet met elkaar te vergelijken. Ook is de staatssecretaris niet van plan om eventuele gezondheidsrisico’s door laagfrequent geluid te onderzoeken.

Nieuws

menu