Zuidoost-Fryslân krijgt subsidieregeling voor wolvenschade

De provincie Fryslân wijst Zuidoost-Fryslân aan als gebied waar verhoogd risico is op wolvenschade voor (landbouw)huisdieren. Veehouders in dit ‘wolventerritorium’ moeten op termijn aanspraak kunnen maken op subsidie voor preventieve maatregelen.

VVD-prominent Hans Wiegel sloeg in juni symbolisch de eerste paal van het wolvenhek bij Boijl.

VVD-prominent Hans Wiegel sloeg in juni symbolisch de eerste paal van het wolvenhek bij Boijl. Foto: Wybe Fraanje

Een provinciale ‘wolvenconsulent’ moet hen daarbij helpen. ,,De wolf is noch net yn ús fermidden, mar wy riede ús al ta op syn komst”, zei gedeputeerde Klaas Fokkinga dinsdag in een toelichting op het voorgenomen wolvenbeleid. Dat is vastgesteld op advies van de Projectgroep Preventie Wolvenschade Fryslân, die medio juni is opgericht. Die projectgroep krijgt de status van gebiedscommissie, waarmee ze de officiële provinciale uitvoerder van het wolvenbeleid wordt, en als zodanig ook erkend wordt door het Interprovinciaal Wolvenplan. De gebiedscommissie zal ook gevraagd en ongevraagd advies geven over de aanpak van wolven.

Nieuws

menu