Subsidie voor Amelander cichorei en rouwpad Terschelling, Waddenfonds stelt bijna 70.000 euro beschikbaar

Geld.

Geld. Foto: Shutterstock

Het Waddenfonds heeft subsidie beschikbaar gesteld aan twee projecten. Koffiebranderij Koffiehuys op Ameland kan 18.000 euro tegemoet zien voor cichoreiteelt in kassen. De stichting achter de realisatie van een Walk of Grief (rouwpad) op Terschelling krijgt bijna 49.750 euro.

Koffiehuys wil op het bestaande perceel aan het Kerkplein in Nes een beleeftuin met zes kleine kassen aanleggen. Daarin zal de cichorei-koffieplant worden geteeld. Bezoekers kunnen zien hoe het proces van de groei van planten tot het schenken van een bakje koffie verloopt.