Dit artikel is vandaag gratis

Reclamebord in het Fries? Misschien kan je bedrijf subsidie krijgen van de provincie

Afbeelding ter illustratie. Foto: ANP

De provincie Fryslân heeft 100.000 subsidie beschikbaar voor gemeenten, ondernemers, verenigingen en stichtingen die de Friese taal zichtbaarder willen maken in de openbare ruimte.

Wie bijvoorbeeld zijn website, brochures, menu’s en apps in het Fries opstelt, kan een bijdrage krijgen. Ook hoorbare toepassingen van het Fries komen in aanmerking, zoals reclamespotjes, podcasts en stadswandelingen. Ook uitingen in de streektalen en het Stadsfries kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming, aldus de provincie.

Gedeputeerde Sietske Poepjes over de subsidie: ,,It Frysk moat in fanselssprekkend plak krije yn it iepenbiere libben yn Fryslân. In goede sichtberens en in soad gebrûk fan de taal fersterkje de posysje fan it Frysk. As je it Frysk oeral sjogge, dan sille je it Frysk ek gauris brûke.”

Nieuws

menu