Subsidie voor experimenten met natuurinclusieve landbouw in veenweidegebied

Boeren die willen experimenteren met natuurinclusieve landbouw in het Friese veenweidegebied kunnen hiervoor vanaf 1 maart subsidie aanvragen.

Een kruidenrijke akkerrand aan de Grândyk bij Holwerd. Burgercoöperatie Land van Ons wil 35 hectare grond bij de Duurswouderheide kopen voor extensieve landbouw, onderdeel van de plannen zijn bloemenrijke akkerranden.

Een kruidenrijke akkerrand aan de Grândyk bij Holwerd. Burgercoöperatie Land van Ons wil 35 hectare grond bij de Duurswouderheide kopen voor extensieve landbouw, onderdeel van de plannen zijn bloemenrijke akkerranden. Foto: Marcel van Kammen

Bij natuurinclusieve landbouw hebben boeren oog voor de natuur en biodiversiteit. Een experiment dat in aanmerking kan komen voor subsidie is bijvoorbeeld een grasmat aanleggen die bestand is tegen natte omstandigheden of behoud of het stimuleren van de biodiversiteit van de bodem.

Nieuws

menu