Subsidie voor opknapbeurt Friese monumenten weer beschikbaar

Het theehuisje in Franeker kreeg in 2022 subsidie voor de restauratie van het dak.

Het theehuisje in Franeker kreeg in 2022 subsidie voor de restauratie van het dak. Foto: provincie Fryslân

Eigenaren van monumentale panden kunnen aankloppen bij de provincie Fryslân als hun bezit een opknapbeurt nodig heeft.

De subsidie kan worden gebruikt voor onder andere restauratie en herbestemming van Rijks- en gemeentelijke monumenten, karakteristieke panden en molens. Woonhuizen komen niet in aanmerking.