Dit artikel is vandaag gratis

35 Friese monumenten, waaronder de kerk van Mantgum en een theehuisje in Franeker, krijgen subsidie voor onderhoud en restauratie

Het theehuisje in Franeker. Foto: provincie Fryslân

Er wordt in totaal 1,9 miljoen euro aan subsidiegeld vrijgemaakt om 35 Friese rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden te onderhouden of te restaureren.

Het gaat onder meer om kerkgebouwen, molens en oude boerderijen. Zo is er voor de Mariakerk van Mantgum 163.760 euro en krijgt een boerderij in Reduzum een restauratiesubsidie van 200.000 euro. Hetzelfde bedrag is beschikbaar voor de restauratie van een niet bij name genoemde kerk in Leeuwarden.

Naast grote monumenten krijgen ook kleinere gebouwen subsidie. Een in de zeventiende eeuw gebouwd theehuisje in Franeker, aan het Noorderbolwerk, krijgt bijvoorbeeld 47.209 euro om het dak te restaureren.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga is blij met de subsidie. ,,Wy moatte goed op ús erfgoed passe, dat is wichtich foar de identiteit fan ús provinsje, it Ferhaal fan Fryslân. Boppedat hâldt it ús stêden en doarpen moai en leefber.”

Nieuws

menu