Dit artikel is vandaag gratis

Miljoenensubsidie op komst voor scholing in techniek en bouw in Fryslân, Drenthe en Groningen

Huizenbouw in Ureterp. Foto: Jilmer Postma

Er komt een scholingstraject voor werknemers en instromers in de techniek- en bouwsector in de noordelijke provincies. Fryslân, Groningen en Drenthe steken daar samen 1,1 miljoen euro in en werkgevers- en werknemersorganisaties 2,3 miljoen euro.

Het samenwerkingsproject ‘Kansen verzilveren voor technisch vakmanschap’ moet nieuwe mensen voor de techniek en bouw in het Noorden aantrekken en voorkomen dat bestaand personeel vertrekt.

,,Wy ha no en yn de takomst goed kwalifisearre en foldwaande personiel nedich op ús arbeidsmerk”, zegt gedeputeerde Friso Douwstra. De coronacrisis heeft er volgens hem toe bijgedragen dat de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is toegenomen. ,,Yn guon sektoaren is de fraach nei wurknimmers fuortfallen, wylst dy yn oare sektoaren krekt groeid is.”

Met het project komen er subsidies beschikbaar voor scholing en bijscholing. Dat moet ervoor zorgen dat er genoeg vaklui geschoold worden om de vele werknemers te vervangen die binnenkort met pensioen gaan.

Energietransitie

De techniek en bouw in het Noorden hebben de komende decennia veel menskracht nodig om de energietransitie vorm te geven en klimaatdoelen te halen, stellen de provincies en sociale partners.

Scholingssubsidies kunnen online worden aangevraagd bij het Servicepunt Techniek Noord.

Nieuws

menu