Subsidiepotje wordt aangelengd: alle scholen met plannen voor beter 'Frysk' krijgen geld

De subsidiepot Frysk foar no en letter is aangevuld. Alle scholen die een aanvraag hebben gedaan, krijgen krijgen om het Friese onderwijs op hun school te verbeteren.

Het gratis Friese tijdschrift 'Linkk' voor de schooljeugd.

Het gratis Friese tijdschrift 'Linkk' voor de schooljeugd. Foto: Cedin

Aanvankelijk was 275.000 euro beschikbaar, er was echter voor ruim 422.000 euro aangevraagd door 99 verschillende scholen. Om niemand teleur te stellen, is het subsidieplafond voor dit jaar verhoogd. Volgend jaar gaat de regeling opnieuw open.

Vervanging

Nieuws

menu