Dit artikel is vandaag gratis

Dankzij een subsidieregeling van de provincie werd vorig jaar 180 hectare landbouwgrond omgevormd naar natuurgrond

Gedeputeerde Douwe Hoogland op bezoek bij Anne Doede Jongsma, een veehouder in Nieuwehorne die meedoet aan de regeling. Foto: Provincie Fryslân

In Fryslân is het afgelopen jaar 180 hectare natuurgrond aangelegd met behulp van de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL), een regeling die het voor grondeigenaren mogelijk maakt om landbouwgrond om te vormen naar natuur en zo aan particulier natuurbeheer te doen.

Van de 180 hectare natuurgrond die vorig jaar met behulp van SKNL is gerealiseerd, is 105 hectare eigendom van particulieren. De overige 75 is in bezit van terrein beherende organisaties.

In totaal heeft de regeling sinds 2017 ruim 400 hectare natuurgrond opgeleverd, aldus de provincie die inmiddels ruim 14 miljoen euro aan SKNL-subsidies heeft verstrekt.

Het subsidiebedrag dat een landeigenaar ontvangt is afhankelijk van de waarde van de grond. Die wordt sinds 2022 bepaald aan de hand van twee taxaties: één van de huidige landbouwwaarde van de grond en één van de toekomstige natuurwaarde.

Maatwerk nodig

Gedeputeerde Douwe Hoogland zegt dat hij merkt dat er steeds meer maatwerk nodig is voor de SKNL-regeling. Het is volgens hem belangrijk dat er voldoende tijd voor het proces wordt genomen. ,,Dat hat foar in grut part te meitsjen mei de ûntwikkelings op it boerehiem, bygelyks it Gemeenschappelijk Landbouw Beleid en ruilingen fan grûn. Mar der binne ek grûneigeners dy’t harren grûn ferpachtsje, it petear mei harren pachters freget soms tiid.”

Nieuws

menu