Subsidie aanvragen voor een afrastering die de wolf moet tegenhouden? Dat gebeurt in Fryslân weinig: nog maar 10 procent is uitgekeerd

Bij de provincie Fryslân hebben tot nu toe zeven veehouders subsidie aangevraagd voor de aanschaf of uitbreiding van wolfwerende afrastering. De provincie kende in totaal 20.652 euro subsidie aan hen uit. Daarmee blijkt de subsidieregeling, die in april 2022 werd geopend, nog niet erg in trek bij schapen- en geitenhouders.

Het eerste stukje wolvenhek dat in Fryslân opgezet werd, eind juni 2021 in Boijl.

Het eerste stukje wolvenhek dat in Fryslân opgezet werd, eind juni 2021 in Boijl. Foto: ANP

De provincie Fryslân opende de subsidieregeling wolfwerende maatregelen op 12 april vorig jaar. Gedeputeerde Staten stelden voor een periode van drie jaar in totaal 200.000 euro beschikbaar. Per aanvraag keert de provincie maximaal 20.000 euro uit.

Nieuws

menu