Surinaamse buren gaven staartje aan koloniaal verleden waar niet iedereen in Berltsum op zat te wachten | Serie: Sporen van slavernij

In 1975 werd Suriname onafhankelijk. Alleen al dat jaar emigreerden 40.000 Surinamers naar Nederland. Ze werden tijdelijk opgevangen, waaronder op zeven plekken in Fryslân. In Berltsum werd wantrouwend op hun komst gereageerd.

De voormalige tuinbouwschool in Berltsum.

De voormalige tuinbouwschool in Berltsum. Foto: Marchje Andringa

Aan de Hôfsleane in Berltsum staat een voormalige Lagere tuinbouwschool. Toen deze in 1922 werd geopend, had men niet kunnen bevroeden dat het ruim een halve eeuw later in 1975 onderdak zou bieden aan zeven gezinnen met in totaal vijftig Hindoestaanse Nederlanders uit Suriname. Hun komst naar Berltsum en andere plaatsen in Fryslân en Nederland hing nauw samen met de geschiedenis van slavenhandel en slavernij en de afschaffing daarvan in de negentiende eeuw.

Nieuws

menu