Syriërs in Leeuwarden zitten vaker zonder werk: 'Mensen schamen zich om hulp te vragen'

Uit onderzoek van Kennisplatform Inclusief Samenleven blijkt dat Syriërs in vergelijking tot andere bevolkingsgroepen het vaakst in armoede leven. Het aantal Syrische vluchtelingen met een baan zit in Leeuwarden zelfs onder het landelijk gemiddelde.

In de wijk Heechterp-Schieringen hebben veel bewoners een migratieachtergrond.

In de wijk Heechterp-Schieringen hebben veel bewoners een migratieachtergrond. Foto: Marchje Andringa

Syriërs vormen een van de aanzienlijkste niet-westerse migrantengroepen in Fryslân. Een groot deel van hen woont in Leeuwarden, een groep van 530 personen. Van hen heeft slechts 15,3 procent een betaalde baan terwijl het landelijke gemiddelde op 21,1 procent ligt, zo blijkt uit de onlangs verschenen wijkmonitor van Kennisplatform Inclusief Samenleven. Ook ligt het aantal Syriërs met een laag inkomen in Leeuwarden met 63,2 procent boven het landelijk gemiddelde van 61,3 procent.

Nieuws

menu