Takskantoor op kosten door ict en vertrek van directeur

Het vertrek van directeur Paulien Geerdink bij het Noordelijk Belastingkantoor heeft de organisatie 519.000 euro gekost. Bestuursvoorzitter Eisse Luitjens bevestigt dat dat bedrag, vermeld in de gewijzigde begroting over 2019, betrekking heeft op de vertrekregeling van Geerdink. Zij vertrok eerder dit jaar plotseling, met als verklaring dat ze Eerste Kamerlid namens de VVD werd.

Het vertrek van directeur Paulien Geerdink bij het Noordelijk Belastingkantoor heeft de organisatie 519.000 euro gekost.

Het vertrek van directeur Paulien Geerdink bij het Noordelijk Belastingkantoor heeft de organisatie 519.000 euro gekost. Foto: ANP XTRA

De vertrekregeling valt onder meer zo duur uit omdat haar salaris is doorbetaald tot 1 september en tegelijkertijd een interim-directeur aan het werk was, en Geerdink ook een transitievergoeding heeft ontvangen. De kostenpost is er mede de oorzaak van dat de begroting nog negatiever uitvalt dan verwacht. Met name de ict en het wegwerken van de achterstanden bij de inningen blijven zorgenkindjes. ,,De software is Europees aanbesteed en is een volledig nieuw systeem met kinderziektes. Als die op orde is, kunnen we de achterstand verder wegwerken”, zegt Luitjens. ,,Ik verwacht dat dat eind 2020 is.”

Zaken niet op orde

Het tekort op de begroting over 2019 van het Noordelijk Belastingkantoor is bijgesteld naar 3,2 miljoen euro op een begroting van 15,6 miljoen, meldde deze krant gisteren. Dat betekent dat Wetterskip Fryslân, dat als een van de deelnemers de belastingen via dit kantoor int, niet 275.000 euro moet bijpassen, maar negen ton. De rest van het tekort wordt over de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en de gemeente Groningen verdeeld.

De zaken zijn vanaf het begin niet op orde bij het belastingkantoor. Belastingplichtigen van Wetterskip Fryslân kregen vorig jaar hun aanslag veel te laat. Dit jaar kregen minima ten onrechte een aanslag, terwijl zij in aanmerking kwamen voor een kwijtscheldingsregeling.

Gemeentelijke herindeling

De inhuur van extra personeel voor het wegwerken van achterstanden bij het verzenden en verwerken van de belastingaanslagen, kost ruim drie miljoen euro extra. ,,De dienstverlening is nog niet zoals die moet zijn”, constateert Luitjens. ,,Hierover hebben we tussen november 2018 en eind juni voor onszelf op een rijtje gezet wat er moet gebeuren om die te verbeteren en hoeveel dat kost.”

De gemeentelijke herindeling in Groningen, waarbij Haren bij Groningen werd gevoegd, kost 426.000 euro. De ict-kosten vallen 329.000 euro hoger uit. Er zijn nog meer posten die hoger uitvallen dan begroot, maar ook posten die lager uitvallen. Het tekort bedraagt al met al 4,75 miljoen euro, waarvan 1,57 miljoen gedekt wordt uit bestaande potjes.

Commentaar: Belastingdienst moet van tunnelvisie naar de menselijke maat

Staatssecretaris Snel is meerdere malen diep door het stof gegaan in debatten met de Tweede Kamer en heeft ook meer dan eens nederig excuses gemaakt voor het optreden inzake de kinderopvangtoeslag. Er is eind mei een commissie ingesteld die gaat kijken welke fouten er precies gemaakt zijn, hoeveel gezinnen erdoor getroffen zijn en hoe de gedupeerden kunnen worden gecompenseerd.

Eerder stadium

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân vergadert over twee weken over het begrotingstekort bij het Noordelijk Belastingkantoor. Bestuurslid Bé de Winter (Financiën) verwijst tot die tijd naar Luitjens als woordvoerder. Het algemeen bestuur spreekt er 30 september over. Fractievoorzitter Tieneke Clevering van WaterNatuurlijk vindt dat het toezicht drastisch anders moet. ,,De algemeen besturen en gemeenteraad van de deelnemende overheden moeten als volksvertegenwoordigingen in een eerder stadium erbij betrokken worden. Nu mogen we helemaal aan het eind tekenen bij het kruisje.”

Ze wijst erop dat het Noordelijk Belastingkantoor 1 januari 2018 in het leven is geroepen om kosten te besparen. ,,Ik zie het somber in dat het geld gaat opleveren.”

Luitjens verwacht dat dat na 2020 gaat gebeuren.

Nieuws

menu