Dit artikel is vandaag gratis

Er wordt meer ruimte gemaakt op het Friese elektriciteitsnet: meer kansen voor terugleveren van stroom van zonneweides en windparken

Fryslân wil meer inspraak bij investeringen van TenneT. Foto: ANP

TenneT kan in vier regio’s extra ruimte creëren op het elektriciteitsnet. Fryslân is één van de vier regio’s. Dit betekent dat er meer windparken en zonneweiden kunnen worden aangesloten.

Op veel plekken in Fryslân is het terugleveren van stroom nu niet mogelijk omdat het net vol zit. Netbeheerder TenneT onderzocht waar het net tijdens piekmomenten ontlast kan worden. Naast Fryslân is hiervoor ruimte in de Flevopolders, Gelderland en Utrecht. In totaal kan daar 161 megawatt aan capaciteit bij. Dat staat gelijk aan het vermogen van 650.000 zonnepanelen.

TenneT blijft op zoek om het vermogen in de toekomst nog verder uit te breiden, met een mogelijke groei van 370 megawatt in 2024.

Nieuws

menu