Terherne wil vanaf 2030 volledig van het gas af en zoekt uit of aquathermie daarvoor de beste oplossing is

Het dorp Terherne wil met aquathermie volledig aardgasvrij worden. Het Arnhemse bedrijf IF Technologie voert een haalbaarsheidsonderzoek uit in opdracht van de werkgroep Warmtetransitie Terherne. De gemeente De Fryske Marren financiert het onderzoek deels met 50.000 euro.

Watersportdorp Terherne.

Watersportdorp Terherne. Foto: Shutterstock

Het idee voor een aardgasvrij dorp in 2030 is bedacht door energiecoöperatie De Poask. Om het dorp er zo breed mogelijk bij te betrekken bestaat de werkgroep uit afgevaardigden van allerlei organisaties, zoals Plaatselijk Belang, ondernemersvereniging DeBûT en de gemeente. Ook woningcorporatie Elkien is bij het project betrokken.

Aquathermie

Nieuws

menu