Terschelling verscherpt maatregelen tegen coronavirus: meer tests, en alleen welkom op de camping met negatief testbewijs

Het aantal coronabesmettingen op Terschelling loopt snel op. Om de uitbraak in de kiem te smoren, moeten jongeren die een bezoek willen brengen aan een van de twee jongerencampings op het eiland een negatief testbewijs overleveren.

Camping Appelhof op Terschelling, vorig jaar zomer.

Camping Appelhof op Terschelling, vorig jaar zomer. Foto: Jan Heuff

Toen de coronamaatregelen grotendeels werden losgelaten, steeg het aantal besmettingen in Nederland vooral snel onder jongeren. GGD Fryslân en de gemeente Terschelling zagen die stijging ook terug in het aantal coronabesmettingen op het eiland. ‘Bron- en contactonderzoek van de GGD wijst uit dat een aantal jongeren verbleven op de jongerencampings op Terschelling’, aldus de gemeente.

Controle bij betreden

Om het aantal besmettingen terug te dringen en te monitoren, worden de maatregelen op het eiland aangescherpt. Door alleen jongeren met een negatief testbewijs toe te laten, wordt de kans verkleind ‘dat mensen het virus meebrengen naar hun vakantie’. Gasten worden voor het betreden van het campingterrein gecontroleerd aan de hand van het testresultaat op de coronacheckapp. Ook mensen met volledige vaccinatie zijn welkom.

Van het eiland af

Ook als jongeren op de campings zijn, worden zij gevraagd zich tussendoor te laten testen op het eiland. Zo kunnen nieuwe coronagevallen zo snel mogelijk worden opgespoord en geïsoleerd. Mensen die met een besmet persoon in contact zijn geweest, moeten in quarantaine. ‘In de praktijk betekent dit dat deze mensen naar huis en van het eiland gaan’, meldt de gemeente. Hier zijn geen kosten aan verbonden.