Terschelling wil versnelde verhoging van huur- en koopprijsgrenzen: ‘Het is voor eilanders al moeilijk genoeg om een woning te kopen’

De raad van Terschelling wil de huur- en koopprijsgrenzen unaniem verhogen. Coalitiepartijen PvdA en VVD dienden daarvoor twee amendementen in: verhoog de koopgrens van 511.000 naar 600.000 euro en de huurgrens van 955 naar 1250 euro.

West-Terschelling.

West-Terschelling. Foto: Shutterstock

,,Het is voor eilanders die hier sociaal en economisch gebonden zijn al moeilijk genoeg om een woning te kopen. Door het verhogen van de koopprijsgrens naar 600.000 euro blijven er hopelijk meer woningen over voor eilanders’’, lichtte Jan-Willem Adams, PvdA-fractievoorzitter (vier zetels), het amendement toe.

,,We krijgen bij onze fractie steeds meer signalen binnen dat er eilanders zijn die best een hogere huur kunnen en willen betalen. Maar ze vissen achter het net, omdat de duurdere huurwoningen vaker verhuurd worden aan mensen van de wal, die niet direct in aanmerking komen voor een huisvestingsvergunning’’, zei Adams over de huurprijsgrens.

De partijen vinden de huidige grenzen niet meer actueel vanwege de snelle stijging van de woningprijzen. ,,De woningmarkt zit op slot. We hebben een heel groot probleem. Deze huisvestigingsverordening is een heel belangrijk instrument om daar het een en ander aan te doen’’, stelde Taco Lugt, VVD-raadslid (3 zetels).

Eén miljoen

Beide voorstellen werden unaniem aangenomen, maar toch had de raad enige bedenkingen. Zo kunnen onderzoeken het effect en het nut van de koopgrensprijs niet bewijzen, gaf Lugt aan. Ook Gossen Bos, fractievoorzitter van Samen Terschelling (één zetel), uitte zijn bedenkingen over de effecten. Hij stelde dan ook een andere koopprijsgrens voor: één miljoen euro.

‘Emotionele verhogingen’ staat de wet echter niet toe, reageerde wethouder Sietze Haringa. ,,Een miljoen euro als grens kan juridisch nog best wel eens kwetsbaar zijn, want dan kan bijna niemand hier iets kopen en begint de eerste de beste die hiermee te maken krijgt een rechtszaak.’’

Bos diende zijn amendement uiteindelijk dan ook niet in, maar hij had wel de aandacht van de PvdA gekregen: ,,Een miljoen is wel het stokpaardje van de Partij van de Arbeid geweest’’, zei Adams.

Haringa had wel oren naar de beide amendementen van de PvdA en de VVD. ,,Het college zou vanaf 1 januari aanstaande waarschijnlijk ook die koopprijsgrens vaststellen. Het amendement komt erop neer om dat gewoon twee maanden eerder te doen. Daar hebben we geen moeite mee’’, zei de wethouder. ,,Ook aan de sprong van de huurprijsgrens willen we graag uitvoering geven.’’

Schijninschrijvingen

Hendrik van der Wielen, CDA-fractievoorzitter (één zetel), ging ook mee met de amendementen, maar had daarbij nog wel een belangrijke oproep: bestudeer bij het jaarlijkse indexeren van de prijzen niet alleen de landelijke CBS-cijfers, maar ook de lokale situatie van Terschelling. ,,Kijk ook naar de verhouding tussen recreatiewoningen en woningen voor permanente bewoning. Zolang het goedkoper is om boven de grens in de dorpen een woning te kopen en een schijninschrijving te doen, dan zal dat een realiteit blijven.’’

De oproep om een fundamentele discussie te voeren, viel in goede aarde bij de raad. ,,De heer Van der Wielen legt de vinger op het echte probleem: het risico dat de dorpen meer en meer door tweede woningbezit een ander karakter krijgen’’, sprak Haringa. ,,Die discussie zou goed passen bij de vernieuwing van de woonvisie.’’