Terugeisen bijstand door gemeente Heerenveen was onrechtmatig

De gemeente Heerenveen heeft in oktober 2018 onterecht een bedrag van ruim 14.000 euro teruggevorderd van een bijstandsgerechtigde, die van tijd tot tijd boodschappen van de ouders kreeg. De onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften oordeelde dat de gemeente nalatig en onzorgvuldig is geweest in deze casus en dat de terugvordering teruggedraaid moest worden.

Crackstate, het gemeentehuis van Heerenveen.

Crackstate, het gemeentehuis van Heerenveen. Foto: Gemeente Heerenveen

Dat blijkt uit het advies dat de commissie op 14 februari 2019 aan burgemeester en wethouders stuurde en dat in handen is van deze krant. Dinsdag deelde wethouder Hedwich Rinkes mee aan de gemeenteraad dat dit document niet openbaar kan worden gemaakt, om de privacy van de betrokkenen te beschermen. Ook het besluit van burgemeester en wethouders om het advies op te volgen blijft geheim. GroenLinks-raadslid Retze van der Honing noemde dat ,,baarlijke nonsens”.

Het deel van de in totaal 14.298,86 euro die de betrokkene al had teruggegeven (in de vorm van invordering op de bijstandsuitkering), stortte de gemeente terug.

Boodschappen

De gemeente was er medio 2018 achter gekomen dat de betrokkene wel eens een tas boodschappen van de ouders kreeg. Na gesprekken en bestudering van een aantal bankafschriften concludeerde de rapporteur van de sociale dienst dat ‘boodschappen periodiek en structureel door de ouders werden betaald’. De gemeente concludeerde dat over de hele bijstandsperiode van 2015 tot 2018 alle boodschappen door de ouders betaald werden. Volgens de Nibudnorm (zo’n 300 euro per maand) kwam dat opgeteld op het uiteindelijke teruggevorderde bedrag.

De gemeente was erachter gekomen dat de betrokkene wel eens een tas boodschappen van de ouders kreeg

Uit bankafschriften over de maanden april tot juni 2018, die de betrokkene aan de gemeente moest overleggen, bleek echter dat zij zelf in die periode voor ruim 200 euro bij supermarkten had gekocht, en ook nog bijna 400 euro aan contanten had opgenomen, waarvoor ook eerste levensbehoeften gekocht konden zijn.

Zowel de betrokkene als de vader hebben in gesprekken met de gemeente aangegeven dat de cliënt ook zelf boodschappen deed, maar van die gesprekken is geen verslag (wat juridisch ook niet hoeft). De commissie: ‘Het college heeft nagelaten zorgvuldig onderzoek te doen. Zo zijn geen extra bankafschriften bij bezwaarde opgevraagd.’ De gemeente heeft zelfs in het rapport opgenomen dat ‘een uitgebreider onderzoek naar de bankafschriften van de bezwaarde zelfs niet nodig is’.

Het college heeft nagelaten zorgvuldig onderzoek te doen. Zo zijn geen extra bankafschriften bij bezwaarde opgevraagd

De gemeente mag volgens de Participatiewet ‘in bijzondere gevallen’ bijstandsgeld, bedoeld voor eerste levensbehoeften, (deels) terugvorderen als de betrokkene op een andere manier aan geld voor essentiële zaken krijgt. De commissie oordeelt dat de gemeente ‘de zeer bijzondere omstandigheden niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt’. ‘Het bezwaar is dan ook gegrond en het bestreden besluit kan niet in stand blijven.’

Nieuws

menu