Leerlingen op weg naar school. Bij de nieuwe aanbestedingen voor jeugdzorg in Fryslân zullen naar verwachting strengere criteria worden aangehouden.

Teugels aangetrokken, er komen strakkere regels over wat wel of niet onder jeugdzorg valt in Fryslân

Leerlingen op weg naar school. Bij de nieuwe aanbestedingen voor jeugdzorg in Fryslân zullen naar verwachting strengere criteria worden aangehouden. Foto: ANP

Er komen strakkere regels over wat wel of niet onder jeugdzorg valt in Fryslân. Zaken als huiswerkbegeleiding of paardentherapie kunnen vanaf volgend jaar niet meer onder de specialistische jeugdhulp worden aangeboden.

Dit is onderdeel van de nieuwe aanbesteding voor jeugdhulp die vanaf 1 januari 2022 in moet gaan. Gisteren stelde het college van B en W van Leeuwarden als centrumgemeente de inkoopstrategie vast waarin de richtlijnen voor de toekomstige aanbesteding zijn opgenomen.

De komende acht jaar willen de Friese gemeenten met minder jeugdzorgaanbieders werken. ,,We hadden eerst de deur open staan voor veel verschillende aanbieders en richten ons nu meer op kwaliteit”, zegt wethouder Hilde Tjeerdema van Leeuwarden. Momenteel wordt met zo’n 280 aanbieders gewerkt, dat zullen er straks nog zo’n honderd zijn.

Het is mooi dat met de nieuwe aanbesteding een langere termijn wordt gesteld, dat biedt ruimte om te investeren in kwaliteit

,,We gaan beter definiëren wat wel onder specialistische jeugdzorg valt en wat niet en waar de jeugdzorg aan moet voldoen om zo de kwaliteit te verbeteren. We stellen hogere eisen aan de jeugdhulp, die is vooral voor opvoedcrises en noodsituaties. Zaken als huiswerkbegeleiding kunnen ook elders in de maatschappij of door de gemeente ondergebracht worden.” De gemeente kon gisteren nog niet aangeven hoeveel geld er de afgelopen jaren vanuit de jeugdhulp aan dergelijke zaken is besteed en of de nieuwe aanbesteding ook een kostenbesparing met zich mee brengt.

Dat de kwaliteitseisen voor de jeugdzorg een paar jaar geleden nog niet zo strak waren, heeft er volgens Tjeerdema mee te maken dat de eisen waaraan de jeugdhulp moet voldoen steeds in ontwikkeling waren. ,,Bij de vorige kwaliteitseisen hebben we de minimale, wettelijke eisen opgenomen. Nu nemen we daarnaast kwaliteitseisen op rond governance (red. goed bestuur).”

Jeugdzorgaanbieders die ondermaats presteren worden hier tussentijds op aangesproken en kunnen uiteindelijk een boete krijgen. De afgelopen jaren zou er volgens de wethouder door een aantal aanbieders te makkelijk zijn gedacht over de effectiviteit van de hulp die ze bieden. Hoe de aanbieders straks worden gecontroleerd wordt nog uitgezocht.

Binnenshuis

Dat er een strengere selectie komt tussen wat wel of niet onder de specialistische jeugdzorg valt, is volgens bestuurder Johan Krul van Jeugdhulp Friesland, een van de grotere aanbieders in de provincie, een goede zaak. ,,Onder de noemer jeugdzorg wordt tegenwoordig veel gedaan. Het is goed om daarin te schiften om helder te krijgen wat jeugdzorg precies is en welke zaken tot de gewenste resultaten leiden.”

Sociaal Domein Fryslân heeft namens de Friese gemeenten gisteren de inkoopstrategie vastgesteld voor de aanbesteding van de jeugdhulp die vanaf 2022 ingaat en uit een termijn van twee keer vier jaar bestaat, net als de aanbesteding voor de hoogspecialistische jeugdzorg die twee jaar geleden werd uitgeschreven. ,,Het is mooi dat met de nieuwe aanbesteding een langere termijn wordt gesteld. Dat biedt ruimte om te investeren in kwaliteit.”

We stellen hogere eisen aan de jeugdhulp, die is vooral voor opvoedcrises en noodsituaties

Onder de toekomstige aanbesteding vallen naast specialistische jeugdhulp, Enkelvoudige Ernstige Dyslexie (EED) en wonen waar de pleegzorg is ondergebracht. Het uitgangspunt van de Friese gemeenten die samenwerken binnen Sociaal Domein Fryslân is dat kinderen zoveel mogelijk thuis worden geholpen en pas als het niet anders kan in een pleeggezin worden geplaatst.

,,Dat sluit aan bij ons beleid. Hier is vooruitgang te boeken door meer in te zetten op preventie en vroege signalering. Hiervoor moet meer worden samengewerkt met bijvoorbeeld scholen en huisartsen.” Van een tekort aan pleegouders zoals op andere plekken in het land, is bij Jeugdhulp Friesland volgens Krul geen sprake. ,,Wij mogen in onze handen knijpen van geluk. Ons bestand is op peil, het is niet makkelijk en als pleegouder komt er veel op je af.”