Tien jaar CBO Fryslân: Identiteit blijft hoofdzaak voor basisscholen

Tien jaar geleden werd CBO Fryslân opgericht, de coöperatie van christelijke basisscholen in Fryslân. Er was behoefte aan één aanspreekpunt. Gisteren werd het tienjarig jubileum gevierd met een bijeenkomst in Earnewâld.

Greidanus sprak gisteren op een jubileumbijeenkomst in Earnewâld.  Foto: Jilmer Postma

Greidanus sprak gisteren op een jubileumbijeenkomst in Earnewâld. Foto: Jilmer Postma Foto: Jilmer Postma

Er is in tien jaar tijd veel gebeurd, vertelt voorzitter Hans Greidanus (tevens directeur van PCBO Leeuwarden). ,,Door de schaalvergroting ontstonden nieuwe vraagstukken. Een belangrijke was hoe je je christelijke identiteit behoudt als je samenwerkt of fuseert met een andere school. Binnen de coöperatie hebben we hierover ervaringen gedeeld, maar ons nooit bemoeid met lokale zaken. Autonomie van leden is belangrijk.” Inmiddels zijn tweehonderd scholen van achttien scholenkoepels bij CBO Fryslân aangesloten.