Tien jaar CBO Fryslân: Identiteit blijft hoofdzaak voor basisscholen

Tien jaar geleden werd CBO Fryslân opgericht, de coöperatie van christelijke basisscholen in Fryslân. Er was behoefte aan één aanspreekpunt. Gisteren werd het tienjarig jubileum gevierd met een bijeenkomst in Earnewâld.

Greidanus sprak gisteren op een jubileumbijeenkomst in Earnewâld.  Foto: Jilmer Postma

Greidanus sprak gisteren op een jubileumbijeenkomst in Earnewâld. Foto: Jilmer Postma Foto: Jilmer Postma

Er is in tien jaar tijd veel gebeurd, vertelt voorzitter Hans Greidanus (tevens directeur van PCBO Leeuwarden). ,,Door de schaalvergroting ontstonden nieuwe vraagstukken. Een belangrijke was hoe je je christelijke identiteit behoudt als je samenwerkt of fuseert met een andere school. Binnen de coöperatie hebben we hierover ervaringen gedeeld, maar ons nooit bemoeid met lokale zaken. Autonomie van leden is belangrijk.” Inmiddels zijn tweehonderd scholen van achttien scholenkoepels bij CBO Fryslân aangesloten.

Wat krimp en reorganisaties betreft, is het christelijke basisonderwijs in rustiger vaarwater beland. Nu is aandacht voor het lerarentekort en het oppoetsen van het imago van de leerkracht. ,,In Fryslân hebben we nog geen klagen, maar als er hier een griepepidemie uitbreekt, hebben veel scholen wel een probleem. De flexibele schil is mager bezet en dit probleem wordt niet kleiner.”

Leraar worden is nog steeds niet in trek. En het aantal mannen is sterk ondervertegenwoordigd. Na het samenvoegen van de pabo’s van hogescholen NHL en Stenden is het nu zaak aandacht te houden voor levensbeschouwing en identiteit, zegt Greidanus. ,,De spoeling voor docenten is dunner. We moeten uiteraard laten zien dat het onderwijs een aantrekkelijke werkomgeving biedt. Maar we zijn met de opleidingen ook in gesprek over de aandacht voor persoonlijke identiteit en levensbeschouwing.”

Cruciale rol

Identiteit blijft ook de komende jaren hoog op de agenda staan van CBO Fryslân. ,,Hoewel de kerken niet vol zijn, is de vraag naar zingeving groot”, zegt Greidanus. Er is volgens hem juist nu behoefte aan plaatsen ,,waar de liefde wordt geleerd en aangemoedigd”. ,,Waarmee normen en waarden een grond hebben, waar zingeving aandacht krijgt, waar vorming naast goed onderwijs ook tot de basis hoort. Een samenleving waarin mensen écht naar elkaar omzien, tot hun recht komen en volop meedoen. Hierin speelt ons onderwijs een cruciale rol.”

CBO Fryslân

Er zijn ook bredere onderwerpen die op de agenda staan. Zo maken steeds meer scholen deel uit van een integraal kindcentrum, waarbij er meer aandacht is voor een warme overdracht vanuit de kinderopvang en ook na groep 8. Als het aan Greidanus ligt krijgen alle kinderen gratis kinderopvang zodat ze vroeg in beeld komen. De gemeente Leeuwarden is hierin, ook om kansengelijkheid te stimuleren, heel actief.

Greidanus feliciteerde de aanwezige (oud-)bestuurders en relaties met tien jaar CBO Fryslân. De stichting is vaste partner bij provinciaal, maar ook landelijk overleg. ,,Ik heb elf partijen geteld waarin we vertegenwoordigd zijn of overleg mee voeren”, aldus Greidanus. Hij rekent er daarom op dat er over tien jaar weer reden is voor een mooi jubileumfeest.