Dit artikel is vandaag gratis

Tien miljoen euro die de provincie verdiende aan Windpark Fryslân in het IJsselmeer wordt geïnvesteerd in de verduurzaming van dorpshuizen en woningen van minima

Windpark Fryslân gezien vanaf het strand bij Makkum. Foto: Niels de Vries

De provincie Fryslân stelt vijf miljoen euro subsidie beschikbaar voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed als dorpshuizen. Ook is er een pot van vijf miljoen voor het isoleren van woningen voor mensen met een minimuminkomen.

Het geld komt uit de winstuitkering van Windpark Fryslân in het IJsselmeer. Dat maakte gedeputeerde Sietske Poepjes bekend na de vergadering van Gedeputeerde Staten. ,,As bestjoeren fan ûnreplik guod mei in maatskiplike funksje, bygelyks in doarpshûs, maatregels wolle treffe as in waarmtepomp, kinne se oanspraak meitsje op subsydzje.”

De vijf miljoen wordt toegevoegd aan het Iepen Mienkskips Fûns voor de ondersteuning van leefbaarheidsprojecten. Per project is maximaal 35.000 euro beschikbaar.

Bestaansminimum

Woningeigenaren met een inkomen tot 130 procent van het bestaansminimum kunnen maximaal 2500 euro subsidie aanvragen voor het treffen van maatregelen die hun huis isoleren en dus energiezuiniger maken. Tweeduizend huishoudens kunnen profiteren. ,,Wy tinke dat wy frij gau troch dy fiif miljoen hinne binne, der binne tsientûzenen fan dizze gesinnen mei in keapwente.”

Een meerderheid in Provinciale Staten bepaalde in januari dat er geld van de winstuitkering van Windpark Fryslân voor deze twee doelen moet worden gereserveerd.

Nieuws

menu