Tienduizend jaar oude boomstronken komen boven water in de Klaarkampster Mar

Een bijzonder natuurverschijnsel bij Rinsumageast: medewerkers van Staatsbosbeheer ontdekten vrijdag meer dan tienduizend jaar oude boomstronken die boven water waren gekomen in de Klaarkampster Mar.

Een van de oeroude boomstronken.

Een van de oeroude boomstronken. Foto: Staatsbosbeheer

Het is geen geheim dat de eeuwenoude boomstronken in het weidevogelgebied ten zuiden van de Dokkumer Ie liggen. ,,Mar se komme allinnich by ekstreme drûchte boppe wetter”, legt boswachter Gjerryt Hoekstra uit. Hij werd eind vorige week door een collega van Staatsbosbeheer op de vondst geattendeerd.

Nieuws

menu