Organisaties eendaagse festivals in Fryslân hebben nog veel vragen, gemeenten zijn soms strenger dan het kabinet

De versoepeling voor eendaagse festivals die het kabinet maandag bekendmaakte, wil niet zeggen dat er nu weer van alles kan. Er blijven vragen, onder meer bij de organisatie van het UIT Festival in Súdwest-Fryslân.

Het muziekfestival Terug naar Heeg, een eerdere editie van een groots muziekfestival in de gemeente Súdwest-Fryslân met een optreden van Maaike Schuurmans in 2018.

Het muziekfestival Terug naar Heeg, een eerdere editie van een groots muziekfestival in de gemeente Súdwest-Fryslân met een optreden van Maaike Schuurmans in 2018. Foto: Simon Bleeker

,,Het blijft spannend”, zegt Manon Talman, productieleider van het UIT Festival dat op 11 september in dertien dorpen en steden in Súdwest-Fryslân moet plaatsvinden. Elke plaats heeft een eigen programma met optredens van lokale artiesten en cultuuraanbieders. Of alles doorgaat, is nog maar de vraag, zegt Talman.

Het kabinet staat vanaf 14 augustus kleinschalige evenementen toe, onder strikte voorwaarden. Maximaal mogen er 750 mensen aanwezig zijn in de buitenlucht of een tent die aan vier kanten open kan. Alle bezoekers moeten gevaccineerd zijn, een negatieve testuitslag kunnen tonen of kunnen aantonen dat ze het afgelopen half jaar corona hadden. Organisaties die vaste zitplaatsen op anderhalve meter aanbieden hoeven geen controles uit te voeren.

Het UIT Festival kan met die laatste voorwaarde wel uit de voeten, zegt Talman. Zo is het bijvoorbeeld goed mogelijk om op het plein in Koudum, een van de locaties van het festival, honderd stoelen neer te zetten met anderhalve meter afstand ertussen. Het uitvoeren van controles ‘aan de poort’ is echter geen haalbare kaart. ,,Daarvoor hebben wij simpelweg geen capaciteit. We doen dit allemaal met vrijwilligers.”

Looproutes

Naast het handhaven van de anderhalve meter en het aanbieden van zitplaatsen wil het UIT Festival werken met looproutes. ,,Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Toen deden er zeven kernen aan het festival mee en dat ging prima.”

Voor de komende editie vroeg de organisatie dan ook een vergunning aan die overeenkomt met de vergunning die vorig jaar is verleend. ,,Maar tot onze verbazing ging de gemeente dit jaar niet akkoord. De gemeente houdt vast aan de voorwaarde dat we hekken rond buitenlocaties zetten en ziet nog liever dat we alleen evenementen binnen organiseren. Dat is voor ons allebei onhaalbaar.”

Vraag is nu hoe de gemeente de nieuwste richtlijnen interpreteert, zegt Talman. ,,De gemeente lijkt strenger dan het kabinet. Dus we zijn benieuwd. Binnenkort hebben we weer overleg.”

Dorpsfeest

Voor het dorpsfeest in Achlum maakt de versoepeling die het kabinet maandag bekendmaakte niet uit. Het organisatiecomité besloot onlangs al een streep door het evenement te halen. Voornaamste reden hiervoor is dat de organisatie het niet ziet zitten om een dorpsfeest te houden met controles op vaccinatie, negatieve testuitslag of coronaherstel. Zitplaatsen zijn ook geen optie. ,,Dat past net by ús”, zegt Daniël van Baarsen van het Achlumer dorpsfeest.

Van Baarsen zegt dat de versoepeling niets aan het besluit zou hebben veranderd. ,,De kontrôles binne noch altiten in betingst, ast gjin sitplakken hast. Wy sjogge it op dizze wize gewoan net sitten.”

Het dorpsfeest van Achlum zou worden gehouden op 21 en 22 augustus. Daar was in de vergunningaanvraag nog wel een eendaags evenement van te maken geweest, zegt Van Baarsen. ,,Dan hiene wy it loskeppele: it feest op 21 augustus en apart dêrfan op 22 augustus de keatspartij.”

Maar dat is dus niet aan de orde. De organisatie trok de vergunningaanvraag bij de gemeente Waadhoeke enkele weken geleden al in, ook omdat de kans op succes niet al te groot werd geacht. ,,De gemeente is frij strang. Takommend jier dan mar”, zegt Van Baarsen.

In Súdwest-Fryslân blijft Talman hoop houden. ,,Het zou echt heel jammer zijn als het straks niet doorgaat in die dertien kernen. We willen zo graag laten zien wat we op cultureel gebied in huis hebben. Het kon vorig jaar in de zomer, waarom dan nu niet?”