Het zwerfafval in de Waddenzee is het afgelopen jaar toegenomen. En dat is wel opvallend: 'Je had verwacht dat het na de piek van MSC Zoe alleen maar zou afnemen, maar dat is niet het geval'

Er is in 2021 meer zwerfafval in de Waddenzee gevonden dan in het voorgaande jaar. Op Griend (ten zuidwesten van Terschelling) is de toename het grootst: daar steeg het aantal gevonden stukken afval van 401 in 2020 naar 737 in 2021 – een stijging van ruim 80 procent.

Een vrijwilliger ruimt voor Rijkswaterstaat afval op aan de stranden bij de Waddenzee.

Een vrijwilliger ruimt voor Rijkswaterstaat afval op aan de stranden bij de Waddenzee. Foto: Rijkswaterstaat

Dat blijkt uit het onderzoeksrapport Zwerfafval Monitoring Waddenzee 2021 van Rijkswaterstaat, de Waddenunit (een onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en bureau Waardenburg. Dat onderzoek wordt sinds 2018 jaarlijks uitgevoerd om te kijken of er een trend te ontdekken is en welke maatregelen er dan genomen kunnen worden. Het onderzoek vindt plaats op drie Wadplaten: Steenplaat, Griend en Zuiderduintjes.

Verrassend