Twee miljoen voor de Friese landbouw, maar voor welke doelen eigenlijk precies?

De landbouwagenda van gedeputeerde Klaas Fokkinga is onduidelijk, mist concrete doelen en is niet af. Dat vindt bijna de voltallige oppositie in Provinciale Staten.

Melkkoeien grazen in de wei.

Melkkoeien grazen in de wei. Foto: Shutterstock

Fracties zijn bang dat de bijna twee miljoen euro die Fokkinga in de uitvoering van de agenda wil steken in een bodemloze put belandt. ,,Ik bin derfan skrokken dat der gjin heldere doelen steld binne. Hoe moatte wy as Steaten dan kontrolearje oft it jild goed bestege is?” vroeg Wiebo de Vries (ChristenUnie) zich woensdag af tijdens een commissievergadering.

Nieuws

menu