Dit artikel is vandaag gratis

Tweede Kamer debatteert voor het eerst in het Fries

De Friese vlag. Foto: Shutterstock

De Tweede Kamer houdt donderdagmiddag een zogenoemd tweeminutendebat over het Bestjoersakkoart Fryske Taal en Kultuer 2024-2028. Het debat in Den Haag zal in het Fries plaatsvinden.

Dat zei gedeputeerde Sietske Poepjes dinsdag na afloop van de vergadering van Gedeputeerde Staten. ,,Guon Keamerleden hechtsje deroan dat it yn it Frysk bart”, aldus Poepjes. ,,It is foar it earst dat de Keamer yn de twadde rykstaal debattearret.”

Het huidige bestuursakkoord tussen het rijk en de provincie over het beleid op het gebied van de Friese taal en cultuur loopt eind 2023 af. Komend jaar wordt een nieuw bestuursakkoord geformuleerd. Commissaris van de Koning Arno Brok had eerder al laten weten dat het nieuwe akkoord wel ,,wat minder braaf wêze mei” als het huidige.

Het debat staat gepland om even na 15.00 uur en is te volgen via de site van de Tweede Kamer .

Nieuws

menu