Tweede leven begint voor Sybrandy’s

Kinderen kunnen weer een dagje uit in Gaasterland. Sybrandy’s Speelpark begon maandag aan een nieuw bestaan, op een nieuwe locatie bij De Hege Gerzen.

Deze kinderen beklimmen met hun matje de tien meter hoge glijbanen.

Deze kinderen beklimmen met hun matje de tien meter hoge glijbanen. Foto: Simon Bleeker

Pieter Jan Hofstra (5) uit Elahuizen loopt zich de longen uit het lijf in het pas geopende Sybrandy’s Speelpark en Natuurpark aan de IJsselmeerkust in Oudemirdum. Een favoriete attractie heeft hij ook al. ,,Dat ding; dêr giest mei oer de kop”, wijst hij naar de Luna Loop.

Zijn heit Anne staat er bij en houdt zijn oudste zoon nauwlettend in de gaten. Zijn vrouw zit op het terras en past op de andere kinderen van twee en drie jaar oud. Nog even en ook zij kunnen helemaal uit hun plaat gaan in het speelpark bij De Hege Gerzen. Net als Anne ook ooit deed in Sybrandy’s Speelpark. Toen hij nog kind was stond het bekend als het Sybrandy’s Vogelpark. De vogels moesten in de loop der jaren plaats maken voor nieuwe attracties met fraaie Engelse namen. Vorig jaar augustus sloot het speelpark in Rijs na 55 jaar de deuren. Voorgoed, zo leek het, omdat de familie Sybrandy geen opvolger had om het park voort te zetten. Totdat ondernemer Sjerp Jaarsma van recreatieterrein De Hege Gerzen besloot om het park op te kopen.

Eerste bezoekers

,,Ik bin bliid dat it park wer iepen is”, zegt Anne Hofstra. ,,En dat it beholden is foar de streek. Fierders is hjir ek net safolle te belibjen. Ik ha hjir foarhinne boarte en no boartsje myn bern der. Moai.” Hofstra heeft een combiticket gekocht. Met zijn gezin kan hij ook gebruik maken van het strandje en het zwembad aan het IJsselmeer. ,,Wy wiene fan ’e moarn hjir al om tsien oere. Ik tink dat wy hast de earsten wiene. Ik tocht: direkt mar even sjen. Wy treffe moai waar en wy hawwe fakânsje. Kin it better?”

Ik vind het hier mooi opgezet. Heel ruim. Ik herken alle oude attracties. En ik zie een nieuwe: een springkussen

Karlijn Brandsma uit Winkel (NH) is met haar zesjarige dochter Cato in het pas geopende speelpark. Ze verblijft al jaren ’s zomers op camping de Vossenhoek in Rijs en speelde vroeger ook al in de naburige speeltuin. ,,Sybrandy’s zat bij ons om de hoek. Ik keek zondag toevallig op de facebookpagina en zag toen dat het park openging. Ik vind het hier mooi opgezet. Heel ruim. Ik herken alle oude attracties. En ik zie een nieuwe: een springkussen”,zegt ze.

Vogelpark

Op maandag, de eerste dag van de opening, lijken heel veel oude, vertrouwde gasten naar Sybrandy’s Speelpark te komen. Zo komt de 75-jarige Gauke Sikkes uit Bakhuizen er met twee van zijn pakesizzers uit Hilversum. Hij doet uit de doeken dat hij als kind nog speelde in de speeltuin achter Hotel Jans in Rijs en dat die later zelfs een monorail kreeg en botsauto’s. Toen de speeltuin in 1968 werd opgedoekt verhuisden enkele attracties naar Sybrandy’s, die in 1964 was begonnen met zijn vogelpark annex fazanterie. ,,Ik wit noch dat Sybrandy fazanten kocht foar it park en de aaien dêrfan ferkocht. En dat ús bern ikeltsjes yn it bosk sochten en dy foar in pear sinten ferkochten oan Sybrandy. Hy joech se dan oan de barchjes. Dy Sybrandy wie in echte ûndernimmer en pionier; hy hie sneins in drokbesochte dancing”, aldus Sikkes.

Bij de sobere opening van Sybrandy’s Speel- en Natuurpark kreeg de op 31 mei jongstleden geboren Jesse Sybrandy uit Oudemirdum gistermorgen een entreekaartje voor het leven. Hij is de vierde generatie Sybrandy’s die aan het speelpark in Gaasterland verbonden is. Zijn vader Rienk wilde het park niet overnemen van diens vader Simon, die vorig jaar met pensioen ging. Sinds 2013 stond het speelpark, dat jaarlijks tussen de 35.000 en 40.000 bezoekers trekt, te koop.

De reddingsactie om Sybrandy’s Speel- en Natuurpark voor de regio te behouden gaat nog door. Dat zegt ondernemer Sjerp Jaarsma die de crowdfundingsactie begon. Vanuit het hele land doneerden mensen 100 tot 500 euro. ,,En dat giet oant no ta noch hieltyd troch”, zegt de nieuwe eigenaar Jaarsma, die daarmee rond de 135.000 euro ophaalde.

Donaties zijn nog altijd welkom, want mede door corona is het dit jaar geen vetpot voor de recreatieondernemer, die van de gemeente De Fryske Marren een lening kreeg van 450.000 euro om de verhuisoperatie te kunnen betalen.

Schoolreisjes

Jaarsma hoopt dat basisscholen zijn park in september weten te vinden voor een schoolreisje. ,,Ik ha no trije stean, mar dat is fansels net genôch om it park de hiele moanne september iepen te hâlden.”

Zoals het er nu voor staat is het Speelpark in oktober alleen in de weekeinden open. Na de herfstvakantie sluit het park, dat bekend staat als het goedkoopste attractiepark van Nederland, mogelijk de deuren om met Pasen weer open te gaan.

In het park met veertig attracties vragen vijf attracties om bediening door personeel. Eén daarvan is de draaischijf, die de afgelopen jaren in Sybrandy’s was verdwenen, maar nu weer terug is.

Eén van de werknemers in het park is Klaske Veldman uit Stavoren. Ze werkt er al tien jaar. ,,Ik hear by it meubilêr”, zegt ze terwijl ze in haar hokje zit bij de safari-jeeps. ,,Ik ha myn eigen twa bern fan ’e moarn nei pake en beppe brocht en sit hjir no hearlik de hiele dei tusken allegearre oare bern. Ik fyn it geweldich. Ik bin och sa bliid dat it wer iepen is”, zegt Veldman.

Sybrandy's heeft de vergunningen rond

De opening van Sybrandy's Speelpark op recreatieterrein De Hege Gerzen in Oudemirdum kan doorgaan, mét de voorgenomen luchtfietsen op de waterkering van het IJsselmeer. Eerder was dat nog onzeker, omdat Wetterskip Fryslân eerst een stabiliteitsonderzoek wilde naar bebouwing op de kering. Er moest zekerheid zijn dat de waterveiligheid niet in het geding zou komen.

Reserven voor Sybrandy’s Speelpark is niet nodig. Volgens Jaarsma kunnen er wel duizend tot vijftienhonderd kinderen en volwassenen in het park terecht. Net als vroeger geldt ‘vol is vol’. Op de openingsdag waren er een paar honderd bezoekers, zodat er geen wachtrijen waren voor de attracties.

De laatste vergunningen voor zijn attracties kreeg Jaarsma afgelopen donderdag. ,,Foar elke attraksje moat ik apart in sertifikaat hawwe. Sneontejûn hiene wy alles klear, sadat wy moandeitemoarn los koenen. As ik sa om my hinne sjoch en al dy heiten en memmen, pakes en beppes en bern sjoch: dan makket dat my bliid. Hiel bliid dat wy dit foar Gaasterlân beholden hawwe.”

Het is de bedoeling dat het park volgend jaar officieel wordt geopend.

Nieuws

menu