Tweede zonnepark op Ameland maakt het eiland straks voor een derde zelfvoorzienend

Op Ameland zijn gisteren de eerste krabbels gezet onder de plannen voor een nieuw zonnepark op de voormalige vuilstort in de Ballumerbocht. De Amelander Energie Coöperatie (AEC) wil er samen met de gemeente Ameland en Wetterskip Fryslân een park laten bouwen. Aan het park, dat ruim drie megawattuur (MWh) moet opleveren, komt ook een accu. Daarmee kan een deel van de stroom tijdelijk opgeslagen worden.

Wethouder Piet IJnsen (links), Otto van der Galiën (Wetterskip Fryslân, rechts) en Johan Kiewiet (AEC) zetten hun handtekening onder de plannen voor een tweede zonnepark op de voormalige vuilstort in de Ballumerbocht.

Wethouder Piet IJnsen (links), Otto van der Galiën (Wetterskip Fryslân, rechts) en Johan Kiewiet (AEC) zetten hun handtekening onder de plannen voor een tweede zonnepark op de voormalige vuilstort in de Ballumerbocht. Foto: JanSpoelstra

Het gaat om het tweede grote zonnepark op het eiland. Het eerste zonnepark met 23.000 panelen werd in 2016 gebouwd naast het vliegveld in Ballum. Dit levert genoeg stroom voor alle 1500 Amelandse huishoudens en levert zo’n 20 procent van de totale elektriciteitsbehoefte van het eiland.

De tweede zonneweide brengt dat percentage naar ruwweg 30 procent, schat Johan Kiewiet, directeur van AEC. In het kleine industrieterrein in de Ballumerbocht komen ongeveer 12.000 panelen.

,,Het grote verschil is dat dit zonnepark niet direct aan het elektriciteitsnet gekoppeld is”, vertelt gemeentewoordvoerder Benne Holwerda. ,,Dat is nu vaak een bezwaar van netbeheerders: er is niet altijd vraag naar op het moment dat de zon schijnt. We hebben ernaar gezocht om dat anders te doen.” De zonnepanelen moeten volgens Holwerda in 2022 of 2023 gerealiseerd zijn. De gemeente zoekt nog naar marktpartijen die hierbij willen aanhaken.

Daarnaast wil het gemeentebestuur van Ameland op termijn ook een elektrolyzer bouwen voor de productie van waterstof en een biovergister die groen gas produceert uit onder meer rioolslib dat afkomstig is van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dat zijn dure en ingewikkeldere plannen, die in principe los staan van het zonnepark, vertelt Holwerda. ,,Als er dan iets niet doorgaat, betekent dat niet dat de rest ook niet doorgaat.”

Ambitie

Met die duurzaamheidsplannen heeft het eiland als ambitie om voorop te lopen in de energietransitie. Waar de Nederlandse klimaatwet ambieert om te zorgen voor 95 procent minder CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990, wil Ameland dit vijftien jaar eerder al bereikt hebben. Dat liet de gemeente weten in een presentatie maandag.

AEC-directeur Kiewiet denkt dat de kosten voor het nieuwe zonnepark samen met de accu ongeveer twee miljoen euro zullen bedragen. ,,De kunst is straks om te zorgen dat we het elektriciteitsnet niet overbelasten”, zegt hij. Bij het eerste zonnepark ontstonden er problemen voor de netbeheerder tussen Holwerd en Dokkum. Daar werd de capaciteit vorig jaar verhoogd, waardoor er nu weer ruimte is voor een nieuw park op Ameland. De accu moet zorgen dat de levering van de stroom op piekmomenten beter verdeeld kan worden.

Op de achtergrond legt netbeheerder Liander ook nog twee extra elektriciteitskabels aan tussen Holwerd en Ameland. Zo kan de gemeente doorgaan met haar duurzaamheidsambities en kan het boorplatform van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) bij Ameland ook gebruik gaan maken van groene stroom. De nieuwe kabels moeten eind dit jaar aangelegd zijn.

Als de vergunningsprocedures straks gaan lopen, kunnen bewoners ook bezwaren indienen. Toch verwacht Kiewiet geen groot protest als het gaat om zichtvervuiling. ,,De zonnepanelen komen op een industrieterreintje dat er al ligt. Ook staan er wat bomen omheen. Op het zicht heeft dit vrij weinig effect.”