Tygo (10) is samen met zijn zusjes klaar-over voor de padden en salamanders op Ameland

Tygo Beijaard (10) had zich de hele week enorm verheugd op deze zaterdagochtend: het moment dat hij samen met zijn zusjes Bibi (8) en Mila (3) de watersalamanders en rugstreeppadden mocht overzetten. De dieren zitten gevangen in emmers langs het fietspad dat door het Hagedoornveld op Ameland loopt.

Daar trekken de amfibieën van de droge grond in het noorden van het duingebied, waar ze in de aarde hebben overwinterd, naar de natte plekken in het zuiden om zich voort te planten.

Dat doen de padden, kikkers en hagedissen vooral in de nachtelijke uren. Omdat het dan koud is, en de dieren de temperatuur van hun omgeving aannemen, gaat dat bewegen niet zo rap.

Bescherming

Om te voorkomen dat de dieren in al hun traagheid ’s ochtends massaal worden platgereden op het fietspad, heeft Staatsbosbeheer een amfibieënscherm geplaatst van zeshonderd meter lang. Daarlangs zijn emmers in de grond gezet, die Staatsbosbeheer en vrijwilligers iedere ochtend legen aan de overkant.

Pas eind april, als de trek voorbij is, verdwijnt het scherm weer. In het najaar komt het scherm aan de andere kant van het fietspad te staan, als de volksverhuizing de andere kant op gaat.

We hebben instructie gekregen om extra voorzichtig te zijn met de rugstreeppad, die is beschermd

Eilanders mogen zich aanmelden om als vrijwilligers de emmers te legen. Daar had vooral de oudste zoon van Tamara en Martijn Beijaard uit Nes wel oren naar. Moeder Tamara: ,,We vinden heel leuk om te helpen. Het lijkt me voor de kinderen leerzaam om dit mee te maken.” Aan het gezin dus de eer om 22 emmers te legen aan de overkant van het pad. ,,We hebben instructie gekregen om extra voorzichtig te zijn met de rugstreeppad, die is beschermd.”

Te koud

Het scherm staat er nu ongeveer twee weken. Daarbij zijn al ongeveer zo’n zeshonderd watersalamanders overgezet, en nog slechts één rugstreeppad, laat Marjan Veenendaal van Staatsbosbeheer Ameland weten. ,,De padden moeten nog een beetje op gang komen. Het is ook nog een beetje te koud.”

Nieuws

menu