Dit artikel is vandaag gratis

Het Uitfestival in Workum krijgt de primeur: daar is het gedicht 'The Hill We Climb' van Amanda Gorman voor het eerst in het Fries te horen

Mooi weer op het terras voor het stadhuis van Workum, 6 september. Foto: Niels de Vries

De Friese vertaling van het spoken word-gedicht The Hill We Climb is zaterdag voor het eerst te horen in Workum. Tijdens het Uitfestival zullen Djura van Dijk en Marrit Boele uit Workum het door Friduwih Riemersma vertaalde vers voordragen.

,,Ik fyn it geweldich hoe’t sy it dogge. Ik ha in fideo sjoen dat se oan it oefenjen binne, en dat klinkt al prachtich”, zegt Riemersma. De twee middelbarescholieren traden eerder op in een Workumer toneelploeg die voorstellingen heeft gedaan tijdens Culturele Hoofdstad 2018, aldus Hille Faber, als uitgever bij De Ryp nauw betrokken bij het project.

Nu de publicatie in druk nog op zich laat wachten, wilde Faber de vertaling toch alvast wereldkundig maken op het Uitfestival. Voor het gesproken woord gelden geen eigendomsrechten, zoals wel bij gedrukte tekst.

Gormans spoken word -gedicht maakte tijdens de inauguratie van president Joe Biden wereldwijd indruk.

,,Under it ôfwaskjen tocht ik: dit soe ek nei it Frysk oerset wurde moatte”, zegt gedeputeerde Sietske Poepjes van de provincie, opdrachtgever van het project. ,,Gorman har boadskip slút oan by it nije Fryslân: in regio mei in sterk eigen bewustwêzen, dêr’t it net giet om wêr’t wy wei komme, mar om wêr’t wy mei syn allen hinne wolle”, aldus Poepjes.

Onderwijs

Djura en Marrit dragen de tekst zaterdag en zondag 15.30 en 16.00 uur voor in het voormalige stadhuis van Workum.

Uitgeverij De Ryp hoopt dat de toestemming van Gormans literaire agentschap voor de gedrukte publicatie snel komt. ,,It is myn bedoeling om it dan op skoallen te fersprieden, dat it yn it ûnderwiis brûkt wurde kin, bygelyks by maatskippijlear en Frysk”, aldus Hille Faber.

Lees hier over de hobbelige weg naar een Friese vertaling van ‘The Hill We Climb’

Nieuws

menu