Uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen bij afvalbedrijven onduidelijk, verder onderzoek in opdracht provincie Fryslân nodig

Bij 28 afvalbedrijven in Fryslân is nog onduidelijk of er bij de afvalverwerking zogeheten zeer zorgwekkende stoffen vrijkomen (ZZS). Daarvoor is nader onderzoek nodig, zegt gedeputeerde Douwe Hoogland. Pas dan kunnen de risico’s voor mens en milieu worden beoordeeld, staat in een rapportage van milieudienst FUMO.

Het pand van FUMO in Grou.

Het pand van FUMO in Grou. Foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf

Het rijk heeft in 2016 bepaald dat bedrijven de uitstoot van ZZS tot een minimum moeten beperken. Het gaat om stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn of de vruchtbaarheid aantasten.

Nieuws

menu