Uren luisteren naar het gekwetter van de kanaries bij Volièrevereniging Fûgelnocht in Damwâld | Zomerserie

Ook Volièrevereniging Fûgelnocht in Damwâld en omstreken heeft het afgelopen jaar nauwelijks ontmoetingsmomenten gehad. ,,It giet benammen om de sosjale kontakten, en dy misse je.”

Voorzitter Wichard Bouma van volièrevereniging Fûgelnocht toont een span edelpapegaaien. ,,Dit is de enige vogelsoort waarbij de pop mooier van kleur is dan de man. Het vrouwtje is rood met blauw en het mannetje overwegend groen."

Voorzitter Wichard Bouma van volièrevereniging Fûgelnocht toont een span edelpapegaaien. ,,Dit is de enige vogelsoort waarbij de pop mooier van kleur is dan de man. Het vrouwtje is rood met blauw en het mannetje overwegend groen." Foto: Marcel van Kammen

,,Sjoch, dy bistjes jouwe my rêst. Ik haw hjir sa’n lekkere túnstuol. Dan kin ik samar in oere by de volière sitten te sjen en te lústerjen.”

Nieuws

menu