Vóór 2030 dreigt een drinkwatertekort in Fryslân: 'Op deze manier gaan we het niet redden'

De tien drinkwaterbedrijven in Nederland pleiten voor meer actie om een drinkwatertekort te voorkomen. Uit onderzoek van Vewin (de vereniging van waterbedrijven in Nederland) blijkt dat sommige bedrijven nu al tegen knelpunten aanlopen wat betreft hun leveringsplicht. Volgens Vitens valt de situatie in Fryslân nu mee, maar ontstaan er bij voortzetting van de huidige situatie vóór 2030 wél problemen.

Een waterwinloatie van Vitens in Noardburgum.

Een waterwinloatie van Vitens in Noardburgum. Foto: Jilmer Postma

Volgens het onderzoek staat de drinkwatervoorziening onder druk door droogte, verzilting en een toenemende vraag naar drinkwater door bevolkingsdruk. Ook de kwaliteit van water zou door vervuiling vanuit de industrie, landbouw en huishoudens in gevaar zijn.

Nieuws

Meest gelezen

menu