VVD Tytsjerksteradiel wendt zich zelf tot Gedeputeerde Staten met Natura 2000-zorgen over De Grutte Wielen

De fractie van VVD in Tytsjerksteradiel heeft haar zorgen over het nieuwe beheersplan van Natura 2000-gebied De Grutte Wielen rechtstreeks geuit bij de Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Fryslân.

Een otter.

Een otter. Foto: Shutterstock

De VVD-fractie vreest dat het plan van GS om de kleine modderkruiper, de rivierdonderpad en wellicht ook de otter toe te voegen aan het Natura 2000-aanwijzingsbesluit voor De Grutte Wielen ten koste gaat van boeren in het gebied.

Nieuws

menu