Van één lesdag tot vier halve dagen op school

Scholen in het voortgezet onderwijs leggen de laatste hand aan het anderhalvemeteronderwijs dat na het pinksterweekeinde van start gaat. Voor veel leerlingen betekent dit dat ze één dag per week fysiek onderwijs krijgen en de overige dagen volgen ze digitaal lessen vanuit huis.

Op csg Comenius worden voorschriften opgehangen.

Op csg Comenius worden voorschriften opgehangen. Foto: Marchje Andringa

Scholen in het voortgezet onderwijs leggen de laatste hand aan het anderhalvemeteronderwijs dat na het pinksterweekeinde van start gaat. Voor veel leerlingen betekent dit dat ze één dag per week fysiek onderwijs krijgen en de overige dagen volgen ze digitaal lessen vanuit huis. Maar op locatie Zamenhof van csg Comenius in Leeuwarden bijvoorbeeld is er op vier van de vijf dagen een programma voor de leerlingen op school. De verschillen zijn groot.

,,Onze leerlingen zijn gebaat bij een ritme en structuur”, vertelt Bouke de Vries, teamleider onderbouw op Zamenhof. Op de school wordt praktijkonderwijs en vmbo aangeboden. ,,We hebben van onze leerlingen de afgelopen weken vaak gehoord dat ze school missen. We hebben daarom voor alle leerlingen lesprogramma’s in dagdelen van twee uur. Daarnaast krijgen ze een kwartier pauze.”

Het schoolgebouw is verdeeld in verschillende compartimenten voor theorie- en praktijkonderwijs. Met pijlen op de grond is duidelijk hoe ze moeten lopen. De kluisjes zijn buiten gebruik, jas en tas gaan mee naar het lokaal. Ieder compartiment heeft een eigen in- en uitgang.

Sociaal gebeuren

De klassen zijn verdeeld over drie lokalen met maximaal zeven leerlingen per groep. ,,We hebben mentoren gevraagd te kijken naar het sociale aspect”, legt De Vries uit. ,,Want onderwijs is vooral ook een sociaal gebeuren. Kinderen die veel met elkaar omgaan, zitten bij elkaar in de groep. Dat vinden we belangrijk.”

De leerlingen blijven gedurende hun lesdag – ze krijgen in twee uur vier vakken aangeboden – in hetzelfde lokaal. De docenten rouleren. Om samenscholing op het plein te voorkomen, mogen ze maximaal tien minuten van tevoren aanwezig zijn. Na het lesprogramma moeten ze zo snel mogelijk weer vertrekken. ,,Leerkrachten lopen als een soort van boa’s rond om leerlingen die blijven hangen aan te spreken. Het is een rare gewaarwording straks, maar veiligheid is het belangrijkst.”

Mentoruurtje

Op het Linde College, middelbare school voor vmbo, havo en vwo, in Wolvega hebben ze voor een compleet ander programma gekozen. ,,In tegenstelling tot wat Mark Rutte vroeg, kiezen wij bewust wél voor een mentoruurtje op school”, legt José van Veen, communicatiemedewerker van de school uit. ,,We geven daar voorrang aan én aan de afsluitende evaluaties waarin wordt besloten of leerlingen overgaan naar het volgende leerjaar. Veel afsluitende evaluaties zijn digitale toetsen of opdrachten die de leerlingen thuis kunnen maken. Daar zitten we nu middenin en dat gaan we nu niet in één keer veranderen.”

In het mentoruur op school worden geen lessen aangeboden, maar wordt er gesproken over de sociale impact van de afgelopen weken en de bijzondere afsluiting van het schooljaar. Van Veen: ,,Leerlingen hebben elkaar twee maanden niet gezien. Dan heeft het geen zin om te zeggen: sla je boek maar even open op pagina tien. Ze gaan nog maar drie weken naar school. Dan gaan we die spaarzame tijd niet nog volstoppen met lessen, tenzij we zien dat er echt achterstanden zijn opgelopen. Het is maatwerk.”

Opinie: Er is meer levenswaardig onderwijs nodig

Daar waar het onderwijsveld al jaren smacht om minder bureaucratisch toezicht en meer vertrouwen, lijkt de uitkomst van deze discussie het tegenovergestelde. Terechte zorgen, want de scholen gaan door deze gedwongen uniformering niet alleen meer op elkaar lijken maar dat wat in het dagelijkse leven gebeurt, lijkt steeds minder herkenbaarheid in het onderwijs.

Op Zamenhof gaan alle leerlingen door naar het volgende leerjaar. ,,Onder voorbehoud, als we zien dat het volgend jaar echt niet gaat, kunnen we alsnog anders besluiten. Maar voor nu kunnen we onvoldoende inschatten hoe ver leerlingen zijn”, zegt Bouke de Vries. ,,We willen leerlingen in deze spannende tijd niet ineens in een andere klas plaatsen.”

Eerder al gaven schoolbestuurders Joost Visser (CVO Noord-Fryslân) en Anne Leijenaar (Fricolore) in deze krant aan dat veel leerlingen gemiddeld één dag per week fysiek onderwijs krijgen aangeboden tot de zomervakantie op vrijdag 3 juli begint.

Naleven voorschriften

Volgens vakbond CNV is er bij de achterban landelijk veel twijfels over de anderhalvemeternorm en het naleven van de hygiënevoorschriften. ,,Vooral het leerlingengedrag wordt als een onvoorspelbare factor gezien”, aldus CNV-onderwijsvoorzitter Jan de Vries. Ook krijgt de bond signalen dat onderwijspersoneel uit risicogroepen voor het coronavirus ook naar school moet komen. ,,De RIVM-richtlijnen zijn duidelijk. Dat personeelsleden uit de risicogroepen toch naar school zouden moeten komen, is onbegrijpelijk en onverantwoord. Zij kunnen zelf beslissen om thuis te blijven”, stelt De Vries.

Nieuws

menu