Van Vinex-wijk Zuiderburen naar ministad Middelsee: zo verliep de groei van Leeuwarden-Zuid en die zet door: 'Tot 2050 zijn in Leeuwarden 8000 extra woningen nodig'

De perceptie dat Leeuwarden stopt bij het Van Harinxmakanaal leeft bij veel mensen nog steeds. Toch is het al ruim twintig jaar geleden dat Leeuwarden uitbreidde ‘over het kanaal’. Wat is er de afgelopen twintig jaar bijgekomen? En wat komt er nog bij?

Blik vanaf Leeuwarden richting het zuiden, de Overijsselselaan. Links ligt Goutum, voor is het Van Harinxmakanaal. Rechts komt Middelsee.

Blik vanaf Leeuwarden richting het zuiden, de Overijsselselaan. Links ligt Goutum, voor is het Van Harinxmakanaal. Rechts komt Middelsee. Foto: Projectbureau de Zuidlanden

Rond de eeuwwisseling ging de bouw van de wijk Zuiderburen van start, tussen Aldlân en de Wâldwei richting Drachten. De dorpen Hempens en Teerns werden opgeslokt door deze Vinex-wijk, waar bijna zestien jaar lang aan is gewerkt. In 1999 werd symbolisch de eerste paal voor de nieuwbouwwijk geslagen, in 2017 verrezen de laatste woningen aan de Suder Stienplaat in de derde en laatste fase van de wijk.

Nieuws

menu