Veel animo voor tiny houses aan de Vierkantsdijk in Harlingen, belangstellenden kunnen vanaf nu een plan indienen

Een enquête waarmee de gemeente Harlingen de belangstelling voor tiny houses wilde peilen, heeft meer dan 160 reacties opgeleverd. De gemeente wil ruimte bieden aan maximaal acht van zulke ultracompacte woningen op het perceel van de voormalige christelijke basisschool De Diamant aan de Vierkantsdijk.

Het terrein van De Diamant in Harlingen.

Het terrein van De Diamant in Harlingen. Foto: Richard de Boer

Eerdere plannen om tiny houses in het recreatiegebied langs de Westerzeedijk te realiseren kwamen niet van de grond.

De in februari uitgezette enquête laat evenwel zien dat er ruimschoots animo is voor tiny houses. Van de 152 belangstellenden voor de locatie aan de Vierkantsdijk wil zo’n 85 procent zelf zo’n woning bouwen en dus ook eigenaar worden. Ruim de helft zou echter afhaken als een tiny house moet worden gehuurd van een projectontwikkelaar.

Bouw je eigen huis

De gemeente neemt nu als uitgangspunt dat er op het terrein van De Diamant vijf tot acht tiny houses komen te staan voor een periode van tien jaar. Belangstellenden kunnen tot 1 september plannen via de website van de gemeente indienen, waarna een commissie de beste voorstellen selecteert. Bewoners zullen hun huizen zelf bouwen en een huurovereenkomst met de gemeente afsluiten.

Het schoolgebouw De Diamant, waar nu vier personen tijdelijk wonen via beheerbedrijf Carex, zal hiervoor nog eerst tegen de vlakte moeten. Voor de sloop heeft de gemeente een jaar geleden 45.000 euro gereserveerd.