Veel animo voor tiny houses aan de Vierkantsdijk in Harlingen, belangstellenden kunnen vanaf nu een plan indienen

Een enquête waarmee de gemeente Harlingen de belangstelling voor tiny houses wilde peilen, heeft meer dan 160 reacties opgeleverd. De gemeente wil ruimte bieden aan maximaal acht van zulke ultracompacte woningen op het perceel van de voormalige christelijke basisschool De Diamant aan de Vierkantsdijk.

Het terrein van De Diamant in Harlingen.

Het terrein van De Diamant in Harlingen. Foto: Richard de Boer

Eerdere plannen om tiny houses in het recreatiegebied langs de Westerzeedijk te realiseren kwamen niet van de grond.

Nieuws

menu