Veel jongeren worden gedwongen tot criminaliteit: ‘Het speelt echt overal’

Jaarlijks belanden vermoedelijk duizenden kinderen en jongeren in Nederland in de criminaliteit. Volgens een donderdag gepubliceerd rapport van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) zijn in de afgelopen twee jaar in dertien onderzochte steden ruim 2500 jongeren gedwongen om strafbare feiten te plegen. In die periode waren er tot nu toe landelijk maar 68 gevallen bekend.

Foto ter illustratie.

Foto ter illustratie. Foto: Shutterstock

Uit Leeuwarden deden 84 eerstelijnsprofessionals zoals jongerenwerkers, wijkagenten en leerplichtambtenaren mee aan het onderzoek. Van hen zegt 42 procent dat zij tussen 2019 en 2021 in aanraking zijn geweest met (vermoedelijke) slachtoffers van criminele uitbuiting. De meeste slachtoffers zijn tussen de dertien en zeventien jaar. Drugscriminaliteit wordt daarbij het vaakst genoemd, met de straat of openbare hangplek als meest voorkomende locatie om jongeren te ronselen. Ongeveer de helft van de deelnemers uit Leeuwarden zegt bovendien dat ze zich meer zorgen zijn gaan maken over criminele uitbuiting.

Nieuws

menu