In Taalhuis Bilgaard in Leeuwarden gebeurt veel meer dan alleen taalles geven

Het gaat bij het oplossen van laaggeletterdheid niet alleen om het leren lezen en schrijven. Digitale vaardigheden zijn minstens zo belangrijk in de samenleving.

Deelnemers aan de lessen in het Taalhuis proberen de nieuwe laptops uit.

Deelnemers aan de lessen in het Taalhuis proberen de nieuwe laptops uit. Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen

Op deze rustige maandagochtend in Leeuwarden heerst er in wijkcentrum Bilgaard al een feestelijke stemming. Hier is het Taalhuis gevestigd, waar mensen op een laagdrempelige wijze wekelijks les kunnen krijgen om beter te leren lezen, schrijven en rekenen. In de grote zaal worden vanachter een gordijn vier laptops onthuld, die de deelnemers voortaan kunnen gebruiken bij de lessen en ook mee naar huis kunnen nemen om te oefenen.

De overhandiging vindt plaats tijdens de start van de Landelijke Week van het Lezen en Schrijven, waarin gemeenten, bibliotheken, ziekenhuizen en vrijwilligersorganisaties extra aandacht vragen voor het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Bij laaggeletterdheid is het niveau van taal en rekenen te laag om goed mee te kunnen komen in de samenleving, zowel op sociaal, juridisch, financieel, digitaal als gezondheidsgebied.

Tips

Deze basisvaardigheden komen dan ook volop aan de orde tijdens de lessen in het Taalhuis, waar elke week rond de vijftien à twintig mensen op af komen. De lessenworden gegeven door docenten van het Friesland College. Tijdens de tweemaandelijkse module, dit keer met het thema ‘beweging’, gaat het niet alleen maar om lezen, schrijven en rekenen, maar worden er bijvoorbeeld ook tips met elkaar uitgewisseld over waar je prettig kunt sporten.

,,Het is veel meer dan alleen taal- en rekenles”, zegt vrijwilligster Wilma de Wit, die de laptops voor de groep heeft geregeld via het bedrijf Accent. ,,We zijn heel erg bezig met de praktijk. Als mensen een theorie-examen voor de auto willen halen, zetten we daarop in, als mensen handleidingen niet begrijpen, zeggen we: neem mee, dan kijken we er samen naar. Tegenwoordig zijn digitale vaardigheden in de samenleving onontbeerlijk en met de grote groep die we hebben kunnen deelnemers met de laptop ook zelfstandig aan de slag.”

Het is mooi om de ontwikkeling te zien die de deelnemers doormaken, vindt de Wit. ,,Mensen worden steeds zelfredzamer. Je merkt dat ze heel gemotiveerd zijn om bepaalde doelen te bereiken.”

Diploma’s

Deelnemer Fatima Zian, die vijf jaar geleden van Marokko naar Nederland kwam, weet hoe moeilijk het is om mee te kunnen komen in de samenleving als je de taal niet beheerst. ,,Als je bijvoorbeeld belletjes en brieven niet kunt begrijpen van de school van je kinderen, is dat heel lastig.”

Dat beaamt ook Ilham Kattan, die vijf jaar geleden uit Syrië kwam. ,,Dan ben je bijvoorbeeld in een ziekenhuis, maar dan begrijp je niet wat er gezegd wordt. Het gaat natuurlijk wel om je gezondheid.”

Op veel vlakken lopen de vrouwen door hun laaggeletterdheid tegen problemen aan. ,,Ik wilde me bijvoorbeeld inschrijven voor een opleiding aan roc Friese Poort, maar doordat ik nog niet het juiste taalniveau had, kon dat niet.”

Haar Syrische diploma’s zijn hier niet geldig. Maar het is haar droom om, net zoals in Syrië, te werken als docent. ,,Dat lukt je wel,” spreekt Zian haar bemoedigend toe.