Niet 3600, maar 5100 woningen in het veenweidegebied worden bedreigd door funderingsschade: 'Bewoners zitten in een ziekmakende situatie'

Ongeveer 5100 huizen in het Friese veenweidegebied lopen kans op funderingsschade door daling van het grondwater, blijkt uit onderzoek van Wetterskip Fryslân. Dat werd dinsdagavond bekendgemaakt. Eerder werd uitgegaan van 3600 woningen.

Het veenweidegebied bij Akmarijp.

Het veenweidegebied bij Akmarijp. Foto: Niels de Vries

Wetterskip Fryslân heeft een representatieve steekproef gehouden door de houten fundering van 32 huizen in de Grote Veenpolder bij Langelille te onderzoeken op mogelijke droogstand en verrotting. Portefeuillehouder Jan van Weperen zei dinsdagavond in de commissievergadering van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân dat dit onderzoek representatief is voor de rest van de woningen in het veenweidegebied.

Nieuws

menu