Definitieve uitslag: veel nieuwe leden en weinig vrouwen in het nieuwe algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân

De definitieve uitslag van de waterschapsverkiezingen laat de voorlopige uitslag onveranderd: de BoerBurgerBeweging blijft de grootste partij en komt het algemeen bestuur van het Wetterskip in met zeven van de 21 gekozen zetels. In totaal komen er veertien nieuwe bestuursleden in het algemeen bestuur van het Wetterskip. Vijf zetels worden bekleed door vrouwen.

De ochtend van de voorlopige verkiezingsuitslag op 16 maart, met Alice van Gosliga (BBB) en Gerben de Boer (BBB) op de voorgrond.

De ochtend van de voorlopige verkiezingsuitslag op 16 maart, met Alice van Gosliga (BBB) en Gerben de Boer (BBB) op de voorgrond. Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen

Donderdagochtend werd de definitieve uitslag van de verkiezingen voor Wetterskip Fryslân vastgesteld. De voorlopige uitslag van de ochtend na de verkiezingen bleef onveranderd. Water Natuurlijk is de tweede grootste partij met vier zetels. Daarna volgen het CDA PvdA en FNP (ieder twee). Er komen nu vier eenmansfracties in het bestuur: VVD, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en nieuwkomer BVNL.