Veel onbegrip over nieuwe boringen in de Waddenzee vanaf Ternaard, maar minister Blok moet de vergunning wel afgeven

Tegen de plannen voor nieuwe gasboringen in de Waddenzee is veel protest. Het kabinet kan er weinig tegen doen – als het dat al zou willen.

Een bewoner in Ternaard heeft in 2018 een protestbord opgehangen tegen mogelijke gaswinning in de regio.

Een bewoner in Ternaard heeft in 2018 een protestbord opgehangen tegen mogelijke gaswinning in de regio. Foto: Marchje Andringa

Kan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het maken om midden in de energietransitie en na het tekenen van het Klimaatakkoord een vergunning af te geven voor het aanboren van nieuwe gasvelden? En mag een demissionair minister, die in de regel terughoudend moet zijn met nieuw beleid, daar eigenlijk wel toe besluiten?

Nieuws

menu